Panorama søker studentfrilansere. Foto: Esther Vargas (CC BY-SA 2.0)

Panorama søker studentfotografer og -reportere

Vil du ha en kreativ og utfordrende deltidsjobb ved siden av studiene? Panorama søker nysgjerrige, engasjerte og kritiske studentfrilansere.

(English version of this article follows below.)

Panorama – Høgskolen i Moldes uavhengige nettavis – gikk på lufta 2. juni 2014. Vi søker etter studenter som vil gjøre en jobb som fotograf, journalist, kommentator, illustratør eller videoredigerer.

Arbeidet er lønnet og lar seg lett kombinere med studiehverdagen. Siste studieår var ni medarbeidere – fra Norge, Tsjekkia, Slovakia, Uganda, Etiopia, USA og Kina – knyttet til Panorama. Flere av disse har flyttet fra byen, så redaksjonen trenger påfyll av studenter som kan levere bidrag på norsk og engelsk.

Studentlivet

Aktuelle stoffområder er f.eks. studentlivet på campus, i byen, til fjords og fjells, samt studentpolitikk og -demokrati, utdanning, forskning, lokalt nærings- og kulturliv – i form av bildekavalkader, reportasjer, intervjuer og videosnutter.

I Panorama er ingen sak for liten og ingen sak for stor!

Det er klart en fordel om du kan bruke sosiale medier og at du liker å skrive. Er du en lidenskapelig hobbyfotograf, så er også det midt i blinken! Folk med f.eks. blogg-, video- og redigeringserfaring – den nye tids reportere – er selvsagt velkommen til å bidra på Panoramas nettside.

Engasjement

Det er en fordel om du er kreativ og samfunnsengasjert – at du har egne ideer til hva du vil lage saker om og hvordan du vil løse oppgavene. Har du tidligere erfaring fra medie-/journalistjobb, så stiller du i første rekke blant søkerne.

Men: Du trenger ikke å ha jobbet som fotograf eller journalist for å bidra i Panorama. Du vil få veiledning og sakene dine vil bli redigert/korrekturlest. Vi har faglitteratur om journalistikk tilgjengelig for de som ønsker å styrke mediekompetansen sin.

Studentfrilansere vil få attester for utført arbeid som de kan ta med seg videre i studie- og/eller arbeidslivet.

Redaksjonsmøter

Panorama styres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, noe som betyr at avisa følger det norske presseetiske regelverket. Studentfrilansere (og andre bidragsytere) blir annenhver uke invitert til å delta på redaksjonsmøter der vi tar opp aktuelle saker, diskuterer ideer og fordeler oppdrag.

Panorama samarbeider og utveksler stoff med de øvrige UH-avisene i Norge: Khrono og Uniforum i Oslo, På Høyden i Bergen og Universitetsavisa i Trondheim.

Send søknad (helst med arbeidsprøver og CV, men iallfall med noen ord om deg selv og hva du vil  bidra med) til ajw@himolde.no.

Slå gjerne på tråden til redaktør Arild J. Waagbø – 99467907 (eller stikk innom på Rom 186 i A-bygningen) – for en prat eller om du har spørsmål knyttet til frilansoppgavene.

Panorama is hiring student photographers and reporters

Do you want to work alongside your studies? Panorama is seeking creative, curious, enthusiastic and critical student freelancers.

Panorama – Molde University College’s independent online newspaper – started publishing June 2, 2014. We are looking for students who want to work as photographers, journalists, commentators, illustrators or video editors.

The work is paid and can easily be combined with your studies. Last year Panorama had a staff of nine – from Norway, Czech Republic, Slovakia, Uganda, Ethiopia, the US and China. Some of them have moved from town, so we now need to recruit students who can deliver contributions in Norwegian and English.

Student Life

Relevant areas to be covered are  student life on campus, in the city, on the fjords and up in the mountains, student politics and democracy, education, research, business economics and cultural life.

It is clearly an advantage if you can use social media and that you enjoy writing. Are you a passionate hobby photographer? We can put your skills to work in Panorama.

You will receive guidance and your contributions will be edited and proofread. We have literature on journalism available for those who want to strengthen their media skills.

Editorial meetings

Student freelancers are biweekly invited to attend editorial meetings where we discuss current issues, share ideas and assign tasks.

Panorama is cooperating and exchanging articles with the four other independent university newspapers in Norway: Khrono and Uniforum in Oslo, På Høyden in Bergen and Universitetsavisa in Trondheim.

Send your application (preferably with work samples and CV, but at least with a few words about yourself and how you want to contribute) to ajw@himolde.no.

Call editor Arild J. Waagbø – 99467907 ( or drop by at Room 186 in the A-building) for a chat or if you have any questions relating to being a Panorama freelancer.