Regresjonsanalyse av skolevalgene og kommunestyrevalgene i Molde fra 1991 til og med 2011 gir denne prognosen for kommunestyrevalget mandag basert på resultatet i årets skolevalg.

Prognose basert på skolevalget: Høyre tilbake og Ap fram i Molde

Prognoser basert på skolevalgene og kommunestyrevalgene i Molde kommune fra 1991 til og med 2011 tyder på at Høyre kan få lavere oppslutning ved årets valg.

På oppdrag fra Panorama har professor Kjetil Kåre Haugen gjort en regresjonsanalyse av seks skolevalg – alle videregående skoler i Molde er inkludert – og seks kommunevalg i Molde.

Lineær regresjon (Wikipedia-lenke) er en metode som ofte benyttes til å lage prognoser. Analysen av skolevalgene og kommunestyrevalgene som presenteres her sier noe om i hvilken grad de historiske skolevalgene i Molde gir en pekepinn om hva resultatet i det virkelige valget blir.

Da kan man med utgangspunkt i årets skolevalg lage en prognose for utfallet av kommunestyret i Molde i år. Prognoser kan man ikke stole på. Det er noe av det første logistikkstudentene på campus lærer seg. Haugen opplyser at mens det f.eks. for Høyres del har vært en sterk sammenheng mellom skolevalg og kommunevalg i Molde, så er denne sammenhengen veldig svak for Venstres del. Analysen av FrP er også litt svakere enn for de andre partienes del, i og med at partiet ikke stilte med liste i Molde i 1999.

På Samfunnsveven sier du resultatet for valgene ved Molde-skolene i år.

Prognosen for sju av partiene som i år stiller til valg i Molde blir basert på tallene fra årets skolevalg:

Arbeiderpartiet 22,0% (+4%)

Høyre 21,2% (-15,6%)

Fremskrittspartiet 15,4% (+4,3%)

Kristelig Folkeparti 9,8% (+1,0%)

Sosialistisk Venstreparti 9,5% (+3,9%)

Venstre 9,2% (-3,3%)

Senterpartiet 7,8% (+1,8)

(Rbnett publiserte i dag en fersk meningsmåling som viser noe tilbakegang for Venstre i Molde, men ellers stort sett uendret oppslutning om de øvrige partiene.)

Regresjonsanalyser og prognoser: