Førsteamanuensis Bjørn Jæger (stort bilde) er listekandidat på den nye Borgerlista. Foto: Arild J. Waagbø

Toppkandidater og listefyll på campus

Mandag kan elleve personer som har sitt daglige virke på campus velges inn i Molde kommunestyre. Les hva de står for.

Linda Bøyum-Folkeseth er Ap-kandidat. Foto: Arild J. Waagbø
Linda Bøyum-Folkeseth er Ap-kandidat. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskolelektor Linda Bøyum-Folkeseth (42), Ap

– Det er første gangen jeg stiller til valg. Jeg har ikke vært politisk aktiv før, men har blitt det nå. I valgkampen har jeg stått på stand og gått på husbesøk. Helse og omsorg, særlig eldreomsorg er en viktig sak for meg. Der er det mangler per i dag. I skolen er noen klasser for store og skolene har lite ressurser til barn med spesielle utfordringer. Jeg tror to barnehageopptak i året kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv om det koster litt å innføre det. Molde må også bidra til å ta imot flyktninger nå. Alle må ta sitt ansvar.

Vei

– Trafikken i Molde må løses og det som er vedtatt syns jeg greit. Vi må bygge ut kollektivtilbud og sykkelveier, men jeg syns ikke vi kan sende trafikken om Fræna. Jeg har lyst til å se på tegninger og kostnader.

Sykehus

– Den saken har vært veldig uheldig for partiet mitt i Molde. Det kan tenkes at det fortsatt henger ved oss. Jeg syns det er utrolig at Kristiansund saksøker staten. De faglige argumentene for Hjelset er gode, så søksmålet er unødvendig og rart. Det vil neppe føre fram.

Cecilie Wold (t.v.) og Gerd Marit Langøy er Høyre-kandidater. Foto: Arild J. Waagbø
Cecilie Wold (t.v.) og Gerd Marit Langøy er Høyre-kandidater. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (50), H

Innkjøpsrådgiver Cecilie Wold (39), H

Gerd Marit: – Jeg har fire års fartstid i kommunestyret, før det var jeg vara i fire år. Hjertesakene mine er skole, næringsutvikling og sentrumsutvikling. I skolen skal vi gi barn og unge kunnskap og en god start i livet. Slik bidrar vi til å utjevne sosiale forskjeller. Der må vi tidlig inn med tiltak som gir god effekt på hele livsløpet til folk. Jeg syns det er viktig at Molde fortsatt skal være en motor for næringslivet i regionen. På det å skape et attraktivt sentrum – urbaniteten, der har vi fortsatt noe å gå på.

Cecilie: – Jeg er spesielt opptatt av barn, skole og oppvekstsvilkår. Før jobbet jeg i barnevernet, så jeg vet litt om det. Vilkårene for de som jobber med det er ikke så gode. Og så må vi ha gode – og nok – lærere.

Vei

Gerd Marit: – Kommunestyret har vedtatt bypakken med et overveldende flertall. Tunell er ikke en del av bypakken, men vi må få trafikken inn i en tunell som er så lang som mulig. Spørsmålet er hvor lang den kan bli. Trafikken i Molde på E39 er ikke slik som trafikken på E6. Det meste av trafikken skal ikke forbi Molde, men til Molde.

Sykehus

Gerd Marit: – Ja, det blir sykehus på Hjelset. Den første beslutningen er i boks, men det er fortsatt en viktig sak å jobbe med. For de som er opptatt av sykehus vil jeg nevne at den som utvilsomt har stått på mest i den saken er ordførere Torgeir Dahl.

Også førsteamanuensis Steinar Kristoffersen og rådgiver Frank Lien i Kunnskapsparken er kandidater på Høyre-lista i Molde kommune.

Kim Thoresen-Vestre er SV-kandidat. Foto: Arild J. Waagbø
Kim Thoresen-Vestre er SV-kandidat. Foto: Arild J. Waagbø

Masterstudent Kim Thoresen-Vestre (31), SV

– Jeg har ledet Molde SV i tre år, men det er første gangen jeg stiller til valg. Jeg er ordførerkandidat og vil sette i gang en skolereform i Molde. Antallet lærerstillinger har blitt redusert de siste årene, men vi vil ha en lærer per 15 elever på 1. til 4. trinn og en lærer per 20 elever på 5. til 10. trinn. Vi skal nå det målet på fire år. Vi vil ha flere helsesøstre, vernepleiere og miljøterapeuter inn i skolen og hjelpe elver som har psykiske problemer. Ellers er jeg opptatt av miljø, at E39 ikke skal inn i Molde. Likestilling er også viktig, Flere må få heltidsarbeid i stedet for deltidsarbeid. Likestilling handler også om homokamp og homoplanen for LHBT-personer i kommunen. Mange har sikker fått med seg at ordfører Torgeir Dahl sa at jeg mobbet biskopen i debatten om vigsel for likekjønnede. Det syns jeg er å ta parti med mobberen.

Vei

– E39 skal ikke inn i Molde, verken som firefelts motorvei eller i tunell. Vi går inn for Romsdalsaksen, ikke Møreaksen. Møreaksen koster alt for mye. Romsdalsaksen er viktig for at de som bor i de folkerike kommunene på sørsiden av fjorden skal få mye kortere vei til det nye sykehuset. Vi er også motstander av bompenger i Molde og vil reversere bypakke-vedtaket.

Sykehus

– Jeg har alltid vært for at sykehuset skal bygges på Hjelset og vil arbeide for byggestart allerede i 2016.

Førsteamanuensis Beinta í Jákupsstovu står også på SV-lista i Molde.

Bjørn Jæger er kandidat for Borgerlista. Foto: Arild J. Waagbø

Førsteamanuensis Bjørn Jæger (55), Borgerlista

– Jeg vil ikke ha firefelts motorvei i Molde og den bytunellen de har snakket om i 20 år blir alt for dyr. Fjord og fjell. Det er det som er Molde. Vi kan ikke ødelegge byen med trafikk. E39 må gå utenom Molde sentrum – om Fræna, Sekken eller hva som helst, for vi må skille mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Vi er for at byene i fylket skal knyttes tettere sammen, for det gjør at vi får en boost i økonomien. Men byen skal ikke bli en trafikkmaskin. Møreaksen-planene er sausa sammen på en måte som man kan få pustebesvær av, men jeg skal innrømme at øyværingene har vært flinke der.

Aksjonspartier

– Jeg syns ikke at verken SV eller Venstre har fått løftet fram miljøpolitikken godt nok. Det kan Borgerlista gjøre noe med.

Sykehus

– Det er gledelig at det skal bygges nytt sykehus på Hjelset. Det blir en viktig sak fremover. Men jeg må si jeg syns synd på Kristiansund i som taper en stor arbeidsplass i sentrum av byen.

Student Barbro Louise Nerland er også kandidat på Borgerlista.

Geir Johnny Huse (t.v.) og Jens Petter Straumsheim er kandidater for henholdsvis KrF og Venstre. Foto: Arild J. Waagbø
Tekniker Geir Johnny Huse (t.v.) og informasjonssjef Jens Petter Straumsheim er kandidater for henholdsvis KrF og Venstre, men innrømmer at de ikke helst ikke vil ha personstemmer. Foto: Arild J. Waagbø

OPPDATERING. Masterstudent Inger Cecilie Frisvoll har – etter at artikkelen først ble publisert  – gjort Panorma oppmerksom på at hun står på lista til KrF, og at hun takker ja til personstemmer.

3 kommentarer til “Toppkandidater og listefyll på campus”

  1. Ser at jeg har drevet dårlig markedsføring av meg selv. Som masterstudent og 3. -kandidat på lista til KrF er vel jeg nr. 12 fra campus, og i motsetning til enkelte andre tar jeg gjerne imot personstemmer!

  2. Fra toppen av Haugen konstaterer vi med stor glede mangelen på Frp-kandidater blant personalet. Dette gir oss fornyet tro på framtida. Et politisk engasjert kollegium er et gode som varmer nå før vinteren legger sin klamme hånd over oss.

    1. Pust dypt ut professor Haugen, en fremtid har Norge enten det er FrP-kandidater som stiller eller ikke. På Høgskolen i Molde ønsker vi meningsmangfold, det være seg politisk eller på andre områder

Det er stengt for kommentarer.