Gerd Marit Lanøy er direktør ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Ingen nye stipendiat-stillinger

HiMolde får 5,5 millioner kroner mer å drive skole for i forslaget til statsbudsjett for 2016 som ble lagt fram i dag, men ingen nye rekrutteringsstillinger.

– Vi er skuffet over at vi ikke fikk noen nye stipendiatstillinger, for vi hadde vel sett for oss at vi fikk noen stillinger i tilknytning til den nye doktorgradsutdanningen i helsefag, sier Langøy.

Hun opplyser at HiMolde i siste del av 2014 søkte om å få fire nye stipendiatstillinger, men at dette ønsket ikke blir innfridd i dagens forslag til statsbudsjett. Heller ikke i 2014 eller 2015 fikk HiMolde nye stipendiatstillinger, så antallet har i noen år stått stille på 18.

Les mer om regjeringens forslag til statsbudsjett for universiteter og høgskoler på regjeringens hjemmeside.

Langøy sendte ut en e-post til alle HiMolde-ansatte i dag der hun redegjorde slik for høgskolens finansiering i 2016 om budsjettforslaget blir stående uendret:

197,4 mill. bevilgning 2015 (merk at i dette beløpet er tilskuddet til HiKsu inkludert)

+ 5,7 mill. pris/lønnsjustering

+ 1,2 mill. uttelling utdanningsinsentiver

+ 1,0 mill, økning pga. nye studieplasser på vernepleie

– 1,4 mill. omfordeling forskningsinsentiver

– 4,2 mill. tilskudd til HiKsu (teknisk endring)

– 1,0 mill. avbyråkratisering og effektivisering i staten

= 198,7 mill. bevilgning 2016

Hvis vi ser bort fra den tekniske endringen vedr HiKsu øker vår bevilgning i realiteten fra 193,2 mill i 2015 til 198,7 mill i 2016, dvs. 5,5 mill (2,8%), skriver Langøy.

Hun opplyser at reduksjonen i forskningsintensiver særlig er knyttet til at det ble fullført færre doktorgrader ved HiMolde i 2014 enn i 2013.