Lars Magnus Hvattum - professor i kvantitativ logistikk ved HiMolde - har forsket på hva som skjer med fotballag som skifter ut naturgress med kunstgress. Fotomontasje: Arild J. Waagbø (studio)/Per Tormod Nilsen (Aker stadion)

Kunstgressfordel på 2,5 poeng per sesong

Fotballag som skifter fra naturgress til kunstgress kan få en økt hjemmebanefordel verdt 2,5 poeng per sesong i eliteserien.

Lars Magnus Hvattum - professor i kvantitativ logistikk ved HiMolde - har forsket på hva som skjer med fotballag som skifter ut naturgress med kunstgress. Fotomontasje: Arild J. Waagbø (studio)/Per Tormod Nilsen (Aker stadion)
Lars Magnus Hvattum – professor i kvantitativ logistikk ved HiMolde – har forsket på hva som skjer med fotballag som skifter ut naturgress med kunstgress. Fotomontasje: Arild J. Waagbø (studio)/Per Tormod Nilsen (Aker stadion)

Det skriver HiMolde-professor Lars Magnus Hvattum i en artikkel som nylig ble publisert i Journal of Quantitative Analysis in Sports.

– For noen år tilbake kom jeg over en debatt der noen mente at MFK kom til å få dårligere resultater om de la om til kunstgress, så jeg tenke jeg skulle undersøke det. Skjer det noe med lagets prestasjoner om man legger om fra naturgress til kunstgress? Blant spillere og trenere er det mange som har negative holdninger til kunstgress. De tror det blir flere skader og dårligere spill på kunstgress. Forskning viser imidlertid at kunstgress gir færre skader, flere korte pasninger og færre sklitaklinger, sier Hvattum.

Han legger til:

– Det er vanskelig å analysere fotball. Det man tror er ofte feil.

Hvattum brukte resultater fra 15 195 kamper i de tre øverste divisjonene i norsk herrefotball i årene 2001 til 2013 i sin undersøkelse. I alt 51 lag i datamaterialet gikk fra naturgress til kunstgress i denne perioden, og av disse var det 23 lag som hadde kamper i de tre øverste divisjonene to år forut for og to år etter skifte av banedekke.

For å ta høyde for ujevne styrkeforhold mellom lagene, brukte Hvattum data fra 2001-/2002-sesongene til å beregne Elo-rating for lagene. Dette ratingsystemet som mange kjenner fra sjakk – i en utvidet form tilpasset fotball – gir et objektivt mål på lagenes styrke. Da sto han igjen med 9659 kamper mellom 2003 og 2013 der Elo-ratingen til begge lag var kjent før kampstart.

Endelig undersøkte han hvordan ratingen til de 23 lagene i undersøkelsen utviklet seg i to sesonger før og etter skifte av banedekke.

– Utviklingen i lagenes styrke før de fikk kunstgress var kort sagt flat, mens styrken i snitt økte etter skiftet. Kunstgress gir økt hjemmebanefordel, og hjemmebanefordelen er størst mot lag som vanligvis spiller på naturgress, sier Hvattum.

I den publiserte artikkelen skriver Hvattum at med dagens situasjon i eliteserien – der halvparten spiller på kunstgress og halvparten på naturgress – kan det estimeres at lagene som spiller sine hjemmekamper på kunstgress vinner 2,5 poeng mer per sesong bare på grunn av banedekket. I datasettet var hjemmebanefordelen for kunstgresslagene på 0,56 mål per kamp, mens den var på 0,502 mål for naturgresslagene.

Hvattum mener at kunstgressfordelen kan skyldes at det å trene og spille på kunstgress fører til en mer effektiv spillestil, og viser i artikkelen blant annet til forskning som viser at det er flere korte pasninger på kunstgress enn på naturgress.

Selv om Hvattum forsker på fotball, er han sjeldent å finne på fotballkamp.

– I tenåra kom jeg til at det er dumt å la andres prestasjoner påvirke mine egne følelser. Jeg er interessert i spillet fotball som fenomen, men skjerf og buing er ikke noe for meg, sier han.