Studentene Mikkel Eine Furuset og Lisa Bratberg (begge midt i bildet) fikk i dag gjennomslag i høgskolestyret for at det skal bli mer bruk av videoforelesninger og veiledede øvingstimer på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Vedtok mer bruk av video og øvingstimer

HiMolde-studentene – med Mikkel Eine Furuset i spissen – fikk i dag gjennomslag i høgskolestyret for økt bruk av videoforelesninger og øvingstimer i undervisningen.

Studentene Mikkel Eine Furuset og Lisa Bratberg (begge midt i bildet) fikk i dag gjennomslag i høgskolestyret for at det skal bli mer bruk av videoforelesninger og veiledede øvingstimer på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

I vår gjennomførte Mikkel Eine Furuset en undersøkelse blant HiMolde-studentene om hvordan de mener at undervisningen kan gjøres bedre. Undersøkelsen, som  ble presentert for høgskolestyrets møte 8. mai, viste at videoopptak av videoforelesninger (HiMoldeX) og øvingstimer med emne- og hjelpelærer til stede står på toppen av ønskelista.

Et femte virksomhetsmål

Saken ble i dag tatt opp på dagens styremøte som et forslag til et femte virksomhetsmål for høgskolen. I vedtaket som styret sluttet seg til, heter det at høgskolen skal tilstrebe å gi et utvidet undervisningstilbud med kvalitet og variasjon, og at styringsparametrene for dette er andel emner med videoforelesninger og andel emner med øvingstimer med hjelpelærer.

LES MER: Slik vil HiMolde-studentene ha det

– Den daglige undervisningen er det viktigste for oss som er studenter. Og det å kvalitetsheve den er det viktigste vi kan gjøre, sa studentrepresentant Mikkel Eine Furuset, som også sa at det var viktig å hyre inn nok hjelpelærere.

Studentrepresentant Lisa Bratberg støttet dette, og fortalte at hun nylig hadde hatt et fag der hun hadde lært mer av hjelpelæreren enn av foreleseren i faget.

Styret ved Høgskolen i Molde på dagens møte. Foto: Arild J. Waagbø

PK-effekten

Rektor Hallgeir Gammelsæter sa at førsteamanuensis Per Kristian Rekdal – drivkraften bak HiMoldeX-satsingen – skal ha mye av æren for at studentene nå stiller større krav til undervisnigstilbudet.

– Vår generasjon er veldig på sosiale medier og det har han (PK Rekdal, red.anm.) truffet, sa Bratberg.

Henvendt til studentene i styret sa styremedlem Terje Dyreseth at det er bra at de tar opp undervisningstilbudet i styret.

– Vi må høre på studentene, sa Dyrseth.

Legger ned masterutdanninger

Styremøtet behandlet også endringer i studieprogrammet for 2016/17, og vedtok blant annet at masterutdanningene i Event Management og Engineering Logistics legges ned. Begrunnelsen er særlig at søkertallene er svake. Den sistnevnte utdanningen ble til i samarbeid med industrien i molderegionen på et tidspunkt da behovet for ingeniører var stort.

– Det er veldig synd at vi legger dette tilbudet ned. Da vi lanserte dette var det full trøkk og ingen ledige ingeniører. Nå er det tusenvis av ledige ingeniører og kanskje noen av dem vil utdanne seg videre, sa Terje Dyrseth.

LES MER: Pause for ingeniør-master i Molde

Rektor Hallgeir Gammelsæter sa at ingeniørene som vil videreutdanne seg fortsatt har et tilbud ved at de kan ta en mastergrad i logistikk.

– Vi har ikke nok engasjement i fagmiljøet til å bære Engineering Logistics, og det samme gjelder i stor grad for Event Management. Men vi har ting på gang i samarbeid med iKuben og Molde Næringsforum som gjør at vi skal komme godt ut av det, sa Gammelsæter.

Styret vedtok også at det fra og med høsten 2016 skal være mulig å ta masterutdanninger i helse- og sosialfag på heltid. Disse utdanningene er per i dag organisert som deltidsutdanninger.

Terje Dyrseth (t.h.) sa at hans syns det er veldig synd at masterutdanningen i Engineering Logistics legges ned for godt. Foto: Arild J. Waagbø
Terje Dyrseth (t.h.) sa at hans syns det er veldig synd at masterutdanningen i Engineering Logistics legges ned for godt. Foto: Arild J. Waagbø