HiMolde-dekan Oskar Solenes (f.v.), iKuben-leder Hilde Aspås, HiMolde-dekan Hans Fredrik Nordhaug, Molde Kunnskapspark-leder Finn Amundsen, HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter og EUV-leder Geir Arne Svenning er klare for storsatsing på innovasjon innen industriet internett. Foto: Jan Rangvald Eide/HiMolde

Skal øke regionens kompetanse på innovasjon og industrielt internett

Molde Kunnskapspark får 1,5 millioner kroner til å utvikle etterutdanning innen innovasjon og industrielt internett.

Både Molde Kunnskapspark og Legasea i Ålesund er vinnere i kampen om kompetanseutviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ti av 28 næringsklynger nasjonalt som søkte om slike midler ble tildelt 17 millioner kroner, og to klynger i Møre og Romsdal (iKuben og Legasea) fikk henholdsvis 1,5 og 2 millioner kroner i støtte.

–  Medarbeidere med rett kompetanse er noe av det viktigste for bedriftene. Det er viktig for regional utvikling, og ikke minst for omstillingsevnen til bedriftene. Målet med kompetanseutviklingsprosjektene er å sikre næringslivet i distriktene tilgang på kompetent arbeidskraft, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding på regjeringens hjemmeside.

Molde Kunnskapspark får 1,5 millioner kroner til et etterudanningsprogram i innovasjon med fokus på industrielt internett, mens  Legasea – en biomarin Arena-klynge med aktører særlig i Ålesund og Kristiansund – får to millioner kroner til «et marint drømmeløft – kompetansesprang innen prosessteknologi».

iKuben-strategi

I Molde er Arena-klyngen iKuben spydspissen i satsingen på industrielt internett. Klyngens strategi er å ta en nasjonal posisjon på dette området. Midlene fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skal brukes til å utvikle et etterutdanningsprogram innen feltet som skal levers av Høgskolen i Molde i samarbeid med Kunnskapsparken og iKuben.

– Etterutdanningsprogrammet, som er unikt i Norge, skal løfte kompetansen til næringslivet i regionen innenfor innovasjonsledelse og industrielt internett for å styrke den internasjonale konkurransekraften, sier daglig leder i Molde Kunnskapspark Finn Amundsen i en pressemelding fra Kunnskapsparken.

Industrielt internett er kort fortalt produkter og tjenester knyttet til sensorer og programvare.

– Utfordringer

– Dagens utfordringer med lav oljepris har store innvirkninger på industrien i Møre og Romsdal der bedriftene må nedbemanne i stor skala. Kompetansehevingstiltak som fokuserer på fremtidens muligheter med ny teknologi, endrede forretningsmodeller og innovasjonsprosesser er derfor viktigere enn noen gang, sier HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter i pressemeldingen.

Der er også iKuben-leder Hilde Aspås sitert slik:

– Sammensmeltingen av industri, IKT og logistikk vil føre til store endringer – både i forretningsmodeller, produksjonsprosesser, kompetansebehov og samarbeidsformer.