Et knippe av høstsemesterets HiMoldeX-forelesere: Per Bjarte Solibakke (f.v.), Halvard Arntzen, Birnir Egilsson, Kjetil Kåre Haugen, Frank Robert Lien, Arild Hoff, Hans Fredrik Nordhaug, Heidi Hogset, Steinar Kristoffersen, Per Kristian Rekdal, Judith Molka-Danielsen og Eddie Flatmo Rekdal. Foto: Arild J. Waagbø

X-erne ses av 2-300 studenter daglig

I høst har studenter fjern og nær kunnet følge undervisningen til rundt 20 forelesere  på HiMoldeX-plattformen. I januar økes opptakskapasiteten med 50 prosent.

– I januar får vi mulighet til å gjøre videoopptak av undervisningen i to nye rom. Fra før av har vi hatt den muligheten i fire undervisingsrom, opplyser førsteamanuensis Per Kristian Rekdal.

Rekdal var initiativtaker til HiMoldes åpne kursplattform HiMoldeX så dagens lys for snart tre år siden, og han er fortsatt plattformens frontfigur. Per i dag kan HiMoldeX skilte med videoforelesninger i 62 kurs. 46 av disse ligger åpent tilgjengelig for alle, mens 16 bare kan ses av de som er oppmeldt til eksamen i kurset.

– Opptil 150 studenter ser forelesningsvideoer på de største kursene, med jevnt over er det 2-300 studenter per dag som er inne på HiMoldeX for å se videoer, opplyser Rekdal.

Han understreker at videoforelesninger er en tilleggsservice for studentene.

– Vi ønsker at flest mulig skal være tilstede på forelesningene. Erfaringene med hvordan videotilbudet slår ut på oppmøtet er litt varierende. Spesielt i små fag er det en risiko for at studiemiljøet kan forvitre, sier Rekdal.

LES MER: Vedtok mer bruk av video og øvingstimer

Rekdal ønsker at enda flere fag skal bli tilgjengelige på HiMoldeX.

– Jeg tror HiMoldeX er et positivt tilskudd til særlig de store fagene på første- og andreåret i bachelorutdanningene, sier Rekdal, som har samfunnsfag, juridiske fag og helsefag på ønskelista over nye kurs på plattformen.

Professor Kjetil Kåre Haugen har i høst tatt opp sin fjerde forelesningsrekke for HiMoldeX. Hans inntrykk er at studentene bruker video som reserveløsning om de går glipp av forelesninger, og til repetisjon før eksamen.

– Studentene kommer stort sett til forelesningene uavhengig av om det er video eller ikke. Jeg har ikke merket noe til at de uteblir på grunn av videotilbudet, men det kan jo likevel skje. Det er i så fall synd, for da mister jo noe. F.eks. kan samtalene i pausene være verdifulle både faglig og sosialt, sier Haugen.

– Du har aldri hatt betenkeligheter med at alle kan se forelesningene dine?

– Nei. Jeg modererer meg nok noe, men med tanke på min høye grad av frimodighet så er det sikkert bare gunstig.

Professor Kjetil Kåre Haugen er HiMoldeX-veteran. Foto. Arild J. Waagbø
Professor Kjetil Kåre Haugen er HiMoldeX-veteran. Foto. Arild J. Waagbø