iKuben-leder Hilde Aspås står i spissen for satstingen på industrielt internett på Molde campus. Fylkeskommunen vil nå finansiere 80 prosent av en stipendiatstilling på det fagområdet. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Fylkestinget finansierer tre doktorgradsløp

Høgskolene i Møre og Romsdal kan glede seg over at fylkestinget har bevilget 10 millioner kroner til tre stipendiatstillinger.

Rbnett melder i dag at fylkestinget har vedtatt å opprette et høgskolefond på 10 millioner kroner til stipendiater som skal forske til nytte for omstilling i næringslivet.

For Høgskolen i Molde sin del betyr det at den kan vente å få positivt svar på en søknad om å finansiere et stipendiat på fagområdet industrielt internett, som er et satsingsområde for HiMolde, Molde Kunnskapspark og industriklyngen iKuben.

– Det er ypperlig at fylkeskommunen stiller opp med finansiering av stipendiater til høgskolene i fylket. At alle drar sammen på satsingen på industrielt internett er bra for både Høgskolen i Molde og for industrien, sier HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter.

LES MER: Skal øke regionens kompetanse

Høgskolen i Molde har fra før 18 statlig finansierte stipendiatstillinger.

Bevilgningen fra fylkestinget er basert på en felles søknad fra fylkets tre høgskoler, som søkte om finansiering av totalt seks stipendiatstillinger. Tre av stillingene var rettet mot helsesektoren, mens tre var rettet mot næringslivet.

HiVolda vilnå kunne  ansette en stipendiat på området formidling og visualisering i strategisk kommunikasjon i næringslivet, mens HiÅlesund (fra nyttår NTNU) vil bruke sin stipendiatstilling på området simulering og visualisering i utdanning, forskning og kursaktivitet rettet mot maritim næring.

LES MER: Vil rykke opp med industrielt internett

I vedtaket legger fylkestinget til grunn av at næringslivet dekker 20 prosent av totalkostnadene ved de fireårige doktorgradsløpene stipendiatene går inn i.

I saksframstillingen til fylkestinget begrunnes satsingen mot næringslivet med at privat sektor i fylket nå står overfor krevende omstillinger, mens utfordringene i offentlig sektor ikke er spesielle for fylket.