Iver Johansen (t.v.) og tidligere HiMolde-student Vegard Taklos gründerbedrift fikk en IT-løsning med store mangler og ble nødt til å stanse virksomheten da den var i en oppstartsfase. Foto: Arild J. Waagbø

Student-gründer gikk på IT-smell – ble tilkjent millionerstatning

Vegard Taklo (30) hoppet av HiMolde-studiene for å starte egen bedrift, men gikk på en IT-smell. Nå er CGI Norge dømt til å betale millionerstatning til selskapet hans.

CGI er det femte største IT-selskapet av denne typen i verden, med 65.000 ansatte. De er en gigantaktør, mens vi var en liten mygg, konstaterer Shopple-gründer Vegard Taklo.

I desember dømte Borgarting lagmannsrett i Oslo IT-selskapet CGI Norge AS til å betale nær sju millioner kroner i tilbakebetaling, erstatning, renter og saksomkostninger til moldebedriften Shopple Holding AS etter en rettstvist som har pågått siden april 2013. I dommen går det frem at både Oslo tingrett og lagmannsretten mener at CGI «i det minste har handlet grovt uaktsomt» overfor Shopple.

Les hele dommen i Lovdata.

Iver Johansen (t.v.) og tidligere HiMolde-student Vegard Taklos gründerbedrift fikk en IT-løsning med store mangler og ble nødt til å stanse virkosmheten da den var i en oppstartsfase. Foto: Arild J. Waagbø
Iver Johansen (t.v.) og tidligere HiMolde-student Vegard Taklos gründerbedrift fikk en IT-løsning med store mangler og ble nødt til å stanse virkosmheten da den var i en oppstartsfase. Foto: Arild J. Waagbø

Taklo – på juleferie hjemme hos familien på Bjørset i Molde der han vokste opp – forteller at det var mens han gikk førsteåret på bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved HiMolde i 2007-2008 at han fikk ideen til netthandel-selskapet som først het Tryiton og senere skiftet navn til Shopple.

– Jeg droppet ut av studiene etter et år, for jeg ville starte noe sjøl. Tryiton var en ny logistikkmodell uansett varetype, men den var særlig egnet for klær. Folk vil prøve klær før de kjøper dem, sier Taklo.

I en tidlig fase fikk Taklo bistand til forretningsutvikling av Finn Amundsen ved Molde Kunnskapspark. Han fikk med seg Iver Johansen (30) – som har fagbrev i logistikk – på prosjektet. Ideen var at folk skulle søke etter merkeklær på selskapets nettløsning, bestille klærne der og hente dem i butikk samme dag for å prøve dem. Videre kunne kundene samme dag levere tilbake klærne de ikke ville ha, og deretter bli fakturert for klærne de beholdt. Shopple skulle begynne i Molde og Fræna, og deretter ekspandere til hele fylket og etter hvert hele landet.

– Vi hadde lager på Hollingen og på det raskeste tok det to timer fra kunden bestilte klær til de kunne hente dem i butikken. De kunne levere tilbake klærne de ikke ville ha i samme pose som de hentet klærne i, sier Taklo.

I årene 2010-2011 gjorde Shopple avtaler med flere aktører om salg av klær, utlevering av klær og betalingsformidling. Det var IT-selskapet Logica – senere kjøpt opp av CGI – som i mars 2011 fikk oppdraget med å utvikle Shopples IT-løsning mot både konsumenter og leverandører.

– Vi gikk til Logica fordi vi ville ha det beste av det beste. IT-løsningen skulle være langsiktig og robust. Det var grunnmuren i selskapet vårt, sier Taklo.

I en e-post i februar 2011 sendte Taklo det som i dommen omtales som en kravspesifikasjon «light» for ERP (bedriftsstyring) og e-handelsløsning til Logica. Etter forslag fra det som senere ble CGI valgte man å bruke to standard programvarer, nemlig EPIServer Commerce og Microsoft Dynamics NAV 2009. I alt betalte Shopple 2,1 millioner kroner for løsningen. Verken Taklo eller Johansen hadde kompetanse på IT eller ERP-systemer.

I dommen går det frem at CGI i juni 2011 leverte en sterkt redusert løsning i forhold til det som var avtalt. Og den reduserte løsningen hadde på flere punkter mangler eller virket ikke i det hele tatt. Blant annet håndterte ikke løsningen variansproblematikk – at klær har forskjellige farger og størrelser – på en god måte, noe som gjorde at Shopple måtte laste opp bilder av samme modeller igjen og igjen. Videre var løsningen ekstremt treg, noe som skyldtes bildestørrelsene. Ikke minst var det ofte ikke mulig for kundene å gjennomføre en ordre. Denne løsningen ble Shopple lansert med 14. juli 2011. Da hadde Taklo og Johansen spyttet inn over tre millioner kroner i selskapet, samt at selskapet hadde tatt opp lån.

– Det var en håpløs situasjon. Nettsidene brukte fra 15 til 60 sekunder på å komme opp når du valgte nytt produkt. Og det var veldig mye arbeid med å legge inn produkter. En bukse kunne vi være nødt til å legge inn ni ganger. Ofte måtte vi jobbe til 07 om morgenen. Det var helt Texas. Vi hadde partnere og varer på lager, så vi måtte jo lansere på et tidspunkt, sier Taklo.

Fra lanseringen til Shopple tok ned løsningen på nyåret 2012 solgte selskapet klær via nettløsningen for totalt cirka 50 000 kroner.

– Mange av kundene var venner og bekjente som trosset problemene med å bruke IT-løsningen, sier Taklo.

– I det som refereres av kommunikasjonen mellom dere og CGI vises det at dere hele veien var løsningsorienterte og hadde håp om å få en IT-løsning som virket. Hvorfor var dere så tålmodige?

– Vi var i overlevelsesmodus. Vi måtte være konstruktive. Men vi hadde en løsning som ikke klarte å generere salg, og når vi ikke fikk omsetning så var vi pent nødt til å stenge ned og begrense tapene våre. Vi hadde topp merkevarer på lager og foretok et nødsalg av disse, sier Taklo.

Ifølge dommen ble Shopples krav om å få en fungerende IT-løsning etterhvert møtt av fakturaer og inkassokrav. Til sist varslet CGI om at selv om alle fakturaer var betalt, så ville selskapet ha forhåndsbetalt for ytterligere arbeid på Shopples IT-løsning. I april 2013 tok Shopple ut forliksklage mot CGI, og i november 2014 vant Shopple første runde mot CGI i Oslo tingrett.

Borgarting lagmannsretts dom levner ikke CGIs kundehåndtering av Shopple mye nåde. Blant annet kritiseres selskapet for å bruke standardvilkår for konsulentarbeid på et utviklingsprosjekt. Retten mener at avtalen var uhensiktsmessig og bidro til at leveransen kom galt ut fra starten. Retten mener videre at tvilsrisikoen for eventuelle uklarheter i avtalen måtte bæres av CGI, som var den av partene som hadde spisskompetanse på IT. Det var vesentlige mangler ved den første leveringen, heter det i dommen.

Mangelen på varianshåndtering, skriver retten, skyldtes at EPIServer Commerce ikke hadde denne funksjonaliteten. Retten mener det er kritikkverdig av CGI at de valgte dette programmet.

«Til tross for at CGI ikke har oppfylt sine forpliktelser, har de krevd at Shopple skulle betale samtlige fakturaer,» skriver retten.

I forhold til erstatningsspørsmålet bemerker retten at CGIs levering er et markant avvik fra det som må forventes av en profesjonell aktør.

Iver Johansen (t.v.) og Vegard Taklo sier de vil fortsette å utvikle Shopple-prosjektet når de får erstatningen fra CGI. Dommen er ennå ikke rettskraftig. Foto: Arild J. Waagbø
Iver Johansen (t.v.) og Vegard Taklo sier de vil fortsette å utvikle Shopple-prosjektet når de får erstatningen fra CGI. Dommen er ennå ikke rettskraftig. Foto: Arild J. Waagbø

I domsslutningen dømmes CGI til å tilbakebetale nær 2,2 millioner kroner de har fakturert Shopple, samt forsinkelsesrenter på fakturabeløpene. Rentene er ifølge Taklo beregnet til cirka 870.000 kroner. Videre dømmes CGI til å betale Shopple 2,1 millioner kroner i erstatning. På toppen av dette dømmes CGI til å dekke Shopples saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett med til sammen nær 1,6 millioner kroner.

Det var advokat Thomas Olsen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som representerte Shopple i retten.

– Det er en klar dom. Den taler for seg selv, så jeg syns ikke det er nødvendig å komme med ytterligere karakteristikker av motparten, sier Olsen

Advokat Christian Steen Eriksen i advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland, som var prosessfullmektig for CGI, har ikke besvart Panoramas henvendelser. Men kommunikasjons- og markedsdirektør Jørgen Fjærvoll i CGI Norge sier at selskapet er skuffet over utfallet.

– Vi vurderer nå om vi skal anke dommen eller ikke. Vi hadde håpet og trodd på et annet utfall, og vil gi eventuelle ytterligere kommentarer til dommen etter at vi har tatt stilling til ankespørsmålet, sier Fjærvoll.

CGI har frist i slutten av januar på å anke dommen til Høyesterett.

Daglig leder Finn Amundsen i Molde Kunnskapspark sier at kravspesifikasjon og design av IT-løsninger er utfordrende.

– Dette er kompetansekrevende oppgaver, men når de er godt løst er det ofte relativt lett å få gjort programmeringen som er nødvendig for løsningen. Dessverre er det ikke uvanlig at dårlig spesifikasjon og design fører til 20 prosent av en IT-løsning utgjør 80 prosent av kostnadene knyttet til løsningen. Temaene i Shopple-dommen er noe som ofte kommer opp og er et problem for mange små aktører, sier Amundsen.

Amundsen sier at risikoen små og uprofesjonelle aktører løper ved bestilling av IT-løsninger er såpass stor at de bør vurdere å søke hjelp til å utarbeide kravspesifikasjonene om de ikke er proffe nok selv.

– Like fullt bør det kunne forventes at leverandørene bidrar på kravspesifikasjoner. I Shopples tilfelle er det jo for eksempel hårreisende at det velges et system som ikke håndterer varians, for det var jo et åpenbart behov, sier Amundsen.

Amundsen sier at da han først ble kontaktet av Taklo for mange år siden, var det logistikkløsningen og skalerbarheten på prosjektet som etter Amundsens syn var det avgjørende for om Shopple ville lykkes eller ei.

– Det fine med prosjektet var at lokale butikker kunne bidra inn og dermed demme opp mot nasjonale og globale konkurrenter. Spørsmålet var om regionen de opererte i var stor nok, om selskapet fikk stort nok volum, sier Amundsen.

Taklo og Johansen opplyser at de fortsatt er interessert i å drive Shopple videre.

– Det er e-handel og logistikk som er våre kjerneområder. Vi vil se på mulighetene vi har fremover, sier Taklo.