Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal foran løsningen på en lett eksamensoppgave i faget MAT100. Han har regnet ut hvor mye man må spare i måneden ved en rente på 4,5 % per år for å ha spart opp 100 000 kroner i løpet av fire år. Foto: Arild J. Waagbø

Rekordstryk i matematikk

30 prosent av studentene som tok eksamen i MAT100 ved HiMolde før jul fikk strykkarakteren F. I Kristiansund strøk halvparten av studentene.

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal foran løsningen på en lett eksamensoppgave i faget MAT100. Han har regnet ut hvor mye man må spare i måneden ved en rente på 4,5 % per år for å ha spart opp 100 000 kroner i løpet av fire år. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal foran løsningen på en lett eksamensoppgave i faget MAT100. Han har regnet ut hvor mye man må spare i måneden ved en rente på 4,5 % per år for å ha spart opp 100 000 kroner i løpet av fire år. Foto: Arild J. Waagbø

Fra knalltall til rekordstryk på ett år. I desember 2014 var det bare én av ti studenter som strøk til eksamen i matematikk ved HiMolde, men av de 148 som møtte til eksamen før jul i fjor var det 44 som fikk strykkarakteren F. Det gir en strykprosent på 27 prosent for studentene i Molde og 50 prosent for studentene i Kristiansund. Samlet strøk 30 prosent av studentene.

– Det er dårligere enn det jeg hadde håpet på. Strykprosenten er for stor. For mange av studentene har ikke gjort det som skal til for å mestre faget. De blir veldig straffet for ikke å gjøre den nødvendige innsatsen, sier faglærer Per Kristian Rekdal, førsteamanuensis ved HiMolde.

LES MER: Knalltall for matteeksamen

Strykprosenten i faget har tidligere vært 24,6 (2007), 15,8 (2008), 12,7 (2009), 9,2 (2010), 14,8 (2011), 16,4 (2012) og 27 (2013).

14 studenter (9,5 prosent) fikk toppkarakteren A i faget, mens 20 studenter (13,5 prosent) ble belønnet med B for sin eksamensbesvarelse.  37 studenter (25 prosent) fikk karakteren C.

– Det var mange som fikk A-er og B-er. Det er positivt, sier Rekdal.

Han mener at hovedårsaken til den høye strykprosenten er at for mange studenter «jobber på Futura og Roseby».

– Alt for mange studenter har ikke studiene som hovedprioritet. Deltidsjobber tar for mye av hverdagen deres. Jeg holder en moralpreken for dem og sier at de må bruke 50 timer i uka på studiene. Da er det mange som får bakoversveis. Gjør man alle øvingsoppgavene og løsen en fem-seks-sju eksamener, så er man godt foreberedt. Jeg har en følelse av at noen av studentene har brukt for lite tid på faget i høst , sier Rekdal.

Klarer du årets matteeksamen? Last ned og test deg selv:

999 Exam MAT100 Matematikk (17 des 2015)

999 Solution Exam MAT100 Matematikk (17 des 2015)

Rekdal sier at en annen årsak til den høye strykprosenten er at studentene har mangelfulle matematikkferdigheter  fra videregående skole.

– Jeg bruker mye tid på elementær algebra, særlig på forkurset i matematikk. Der er det godt oppmøte. Realiteten for mange av studentene er at de skal komme fra null til 100 i et fag i løpet av et halvt år, sier Rekdal.

Og det, sier Rekdal, krever disiplin og arbeid.

– Jobber du hardt med matematikk, så får du betalt, sier han.

LES MER: Ras i søkertallene til petroleumslogistikk

Søkertallene til bachelorgraden i petroleumslogistikk i Kristiansund ble i fjor halvert, noe som førte til at det ble lettere å komme inn på studiet. Rekdal tror at dette er noe av forklaringen til den høye strykprosenten i nordmørsbyen.