Førstelektor Oddbjørn Sættem mener det må tas inn færre studenter på bachelorgradstudiet i økonomi og administrasjon ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Mener for mange HiMolde-studenter er faglig svake

– Det er så mye svake studenter. De skulle aldri ha vært der, sier førstelektor Oddbjørn Sættem ved HiMolde. 

Etter høstsemesteret kan faglærer Oddbjørn Sættem konstatere at det ble 30 prosent stryk – inkludert studenter som avbrøt eksamen – i BØK105 Finansregnskap 1 ved HiMolde. I alt 214 studenter gikk opp til eksamen i faget før jul i Molde og Kristiansund.

For mange studenter er for faglig svake, mener førstelektor Oddbjørn Sættem. Han sier flere har problemer med tekstforståelse og å skrive Word-dokumenter. Foto: Arild J. Waagbø
For mange studenter er for faglig svake, mener førstelektor Oddbjørn Sættem. Han sier flere har problemer med tekstforståelse og å skrive Word-dokumenter. Foto: Arild J. Waagbø

Snittkarakteren for studentene som sto på eksamen ble D.

– De har studiekompetanse, men det kan også bety at de har 2-ere i alle fag og en 3-er som beste karakter. Vi må diskutere om vi skal redusere antallet studenter vi tar opp på bachelorstudiet i økonomi og adminstrasjon, for nå er studiet helt åpent, sier Sættem.

LES MER: Rekordstryk i matematikk

Han sier at han og høgskolelektor Lars Georg Backer (Backer er faglærer i Kristiansund) ble «litt sjokka» da de gikk igjennom eksamensbesvarelsene.

– Vi har snakket om at vi må strømlinjeforme undervisningen mer og ha et større antall enklere arbeidsoppgaver. Mer ressurser på oppgaveløsing og flere hjelpelærere er kanskje svaret. Vi skulle ha hatt en skog av studenthjelpelærere, sier Sættem.

LES MER: Rekordstryk i bedriftsøkonomi

Han mener at strykprosenter på 10-15 prosent ikke gir et riktig bilde av førsteårsstudentenes faglige kvalitet.

– Alt under 20 prosent stryk er feil, sier Sættem.

– Hvordan merker du i undervisningssituasjoner at studentene er faglig svake?

– Jeg ser det på kvaliteten på innleveringsoppgavene og evnen til selvstendig arbeid. Det siste er det en del som ikke er i stand til eller motiverte til. Mange har problemer med å lese tekst, med tekstforståelse. Flere kan ikke skrive et Word-dokument. I innleveringene kommer tallene sikksakk uten skiller mellom hvilke år det er snakk om. Det er rene slalåmløypene. De skulle ha lært dette på videregående skole, sier Sættem.

Håvard Kalsås (t.v.) er tillitsvalgt og leder studentrådet for petlog-studentene i Kristiansund. Her sammen med pet-log-student Martin Strandkleiv. Foto: Arild J. Waagbø
Håvard Kalsås (t.v.) er tillitsvalgt og leder studentrådet for petlog-studentene i Kristiansund. Her sammen med petlog-student Martin Strandkleiv. Foto: Arild J. Waagbø

– Det ble stryk, svarer Håvard Kalsås på spørsmål om hvordan det gikk på matteeksamen før jul.

Kalsås studerer petroleumslogistikk ved HiMolde i Kristiansund, er tillitsvalgt og leder petlog-studentenes studentråd. Halvparten av førsteårsstudentene i Kristiansund strøk på matteeksamen før jul.

– Jeg skylder ikke på noen andre enn meg selv. Resultatet sto i stil med innsatsen. Jeg har fått en forståelse for faget og tror det går bedre til sommeren.  I vårsemesteret har jeg en sjanse til å jobbe mer med det. Jeg føler ikke at jeg er helt blank. Jeg kan en del, men det var ikke godt nok, sier Kalsås.

Ellers er han fornøyd med eksamensresultatene etter høstsemesteret og opplyser at han fikk to B-er og en C.

– Det skal være vanskelig å ta fag på høgskoler og universiteter. Hadde det vært lett, så hadde jo alle gjort det, sier Kalsås.