Høgskolelektor Hans Inderhaug er faglærer i Anatomi, fysiologi og biokjemi på sykepleieutdanningen. Foto: Arild J, Waagbø

Fikk strykprosenten ned fra 50-tallet til 11 prosent

Strykprosenten i sykepleiefaget Anatomi, fysiologi og biokjemi har de siste årene ligget på rundt 50 prosent ved HiMolde. Med nye grep i høst ble strykprosenten redusert til 11 prosent.

Høgskolelektor Hans Inderhaug er faglærer i Anatomi, fysiologi og biokjemi på sykepleieutdanningen. Foto: Arild J, Waagbø
Høgskolelektor Hans Inderhaug er faglærer i Anatomi, fysiologi og biokjemi på sykepleieutdanningen. Foto: Arild J, Waagbø

– Vi har gjort formidable endringer på flere områder. Tidligere var det slik at 70 prosent av studentene sto i faget til slutt, men det var unødvendig mange som droppet ut av studiet, sier faglærer Hans Inderhaug, høgskolektor ved HiMolde.

LES MER: Mener for mange HiMolde studenter er faglig svake

Her er grepene som ble tatt:

  • 70 prosent obligatorisk oppmøte til undervisning

– Vi vet av erfaring at obligatorisk oppmøte reduserer strykprosenten med 10 prosent. I Ålesund innførte de obligatorisk oppmøte til undervisning i sykepleiefag i forrige skoleår, mens vi innførte det i høst. På praksisstudiene er det 100 prosent obligatorisk oppmøte, sier Inderhaug.

  • Seks obligatoriske uke-seminarer

– I samtaler med de rundt 50 studentene som strøk i faget i fjor høst, kom det frem at de kom for sent i gang med å studere. På de seks uke-seminarene har vi delt de 117 studentene i fem grupper – fire i Molde og en i Kristiansund. De får en oppgave tidlig i uka, veiledning av studentassistenter fra andreåret gjennom uka og må presentere stoffet med lærer til stede på fredag. Slik har vi tvunget dem til å begynne å studere tidligere. Studentassistentene vi har lønnet for å drive med veiledning er ikke bare flinke studenter, men også gode rollemodeller, sier Inderhaug.

  • Obligatoriske oppgaver på nettet

– På nettet er det oppgaver knyttet til pensumet i læreboka. Studentene måtte løse 180 oppgaver digitalt i løpet av semesteret, sier Inderhaug.

LES MER: Rekordstryk i matematikk

Han sier at studentene har vært fornøyde med det nye undervisningsopplegget.

– Vi må holde dem mer i ørene, for de klarer ikke å stå på eksamen om de begynner å lese 14 dager før eksamen. De må jobbe jevnt og trutt, og da går det greit. Noen av studentene er flinke til å studere selvstendig, mens andre behøver mer struktur. Det kan skyldes at de tar med seg dårlige studievaner og -teknikker fra videregående skole, sier Inderhaug.

Han legger til at førsteårsstudentene i sykepleie er «et bra kull».

– Mange av dem gjør det veldig godt. Det er et resultat av det er økt konkurranse om å komme inn på studiet. Når det er usikre tider i næringslivet så søker studentene mot tryggere arbeidsplasser, slik som i helsevesenet, sier Inderhaug.

Høgskolelektor Hans Inderhaug (i midten) lærer sykelpeiestudentene om anatomi ved hjelp av griseinvoller og sauehjerter. Foto: Arild J. Waagbø
Høgskolelektor Hans Inderhaug (i midten) lærer sykelpeiestudentene om anatomi ved hjelp av griseinvoller og sauehjerter. Foto: Arild J. Waagbø