Førsteamanuensis Garret Chan ved Stanford University underviser i avansert sykepleoie ved HiMolde to ganger i året. Foto: Arild J. Waagbø

Stanford-forsker underviser på ny sykepleie-master

Førsteamanuensis Garrett Chan ved Stanford University i USA skal undervise på HiMoldes nye masterutdanning i avansert klinisk sykepleie i komunehelstetjenesten.

Nylig var Garrett Chan, som er direktør for avansert sykepleie ved Stanford Hospital og førsteamanuensis ved Stanford Medicine  i Palo Alto  i California, i Molde for å planlegge studiet som starter opp i Molde høsten 2016.

Han har de siste fem år hatt en bistilling ved HiMolde.

– Behandlingen av pasienter skjer i økende grad i kommunene og hjemme hos folk, så studiet skal øke kompetansen og ferdighetene til sykepleiere som jobber i kommunene, sier Chan.

Garret Chan, førsteamanuensis ved Stanford University og direktør for avansert sykepleie på Stanford Hospital, har en bistilling ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Garret Chan, førsteamanuensis ved Stanford University og direktør for avansert sykepleie på Stanford Hospital, har en bistilling ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Han sier at palliativ (lindrende) behandling i økende grad handler om komplekse sykdommer, og ikke bare om døende pasienter.

– God kommunikasjon er det helt sentrale i palliativ behandling, sier Chan.

I USA er det i dag 3,2 millioner sykepleiere, men bare sju prosent av dem er menn. I Norge er om lag hver tiende sykepleiestudent mann. Chan tror at den skjeve kjønnsbalansen i faget vil endre seg og at flere menn kommer til å ta sykepleieutdanning.

– Det er et stabil yrke, det er nok av jobber, lønna er god og arbeidet er meningsfullt, sier Chan.

Les mer om Chan på Stanford-universitetes hjemmeside og les mer om det nye masterstudiet på HiMoldes hjemmeside.