Den bedrageritiltalte romsdalingen møtte ikke opp da straffesaken mot ham gikk i Romsdal tingrett. Foto. Arild J. Waagbø

Bedrageri-tiltalt student møtte ikke i retten

HiMolde-studenten er tiltalt for grovt trygdebedrageri, men møtte ikke opp da straffesaken mot ham gikk i Romsdal tingrett i Molde i dag.

Romsdalingen i 40-åra hadde ifølge sin forsvarer, advokat Astrid Bolstad, ikke sovet hele natten før rettssaken mot ham startet i dag.

Romsdalingen gruet seg så mye til til rettssaken at han ikke klarte å møte, sa forsvarer Astrid Bolstad. Foto: Arild J. Waagbø
Romsdalingen gruet seg så mye til til rettssaken at han ikke klarte å møte, sa forsvarer Astrid Bolstad. Foto: Arild J. Waagbø

– Han sier at han gruer seg slik at han ikke kan møte, og han vil ikke være tilgjengelig igjennom dagen, sa Bolstad.

Dermed måtte retten la den tiltalte komme til orde i form av et politiavhør fra januar 2015.

Mannen er tiltalt for å ha sendt inn meldekort om at han ikke tok utdanning fra august 2012 til april 2013 mens han studerte ved Høgskolen i Molde. Dette førte til at han i perioden mottok 195 013 kroner i arbeidsledighetstrygd.

– Han har unnlatt – i vinnings hensikt – å oppgi at han var under utdanning, sa aktor, politiadvokat Laura Havdal.

I politiavhøret – som ble lest opp i rettten – sa mannen at han var sykemeldt på grunn av utbrenthet og depresjon fra mai 2011 til mai 2012, da sykemeldingsperioden gikk ut. Han søkte da om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag. Han ble nødt til å friskmelde seg for å oppfylle kravene til å motta arbeidsledighetstrygd.

Høsten 2012 begynte han å studere ved HiMolde, og han fulgte alle forelesningene fram til jul. Etter jul skal han ikke ha fulgt noen forelesninger, men gikk opp til eksamen også vårsemesteret 2013.

Ifølge mannens politiforklaring hadde han ikke lest eller forstått informasjonen fra NAV om betingelsene knyttet til det å motta arbeidsledighetstrygd, selv om han hadde underskrevet på at han hadde lest denne informasjonen da han søkte om dagpenger.

Mannen sa i avhøret at en NAV-rådgiver i oktober hadde sagt at han ikke skulle krysse av for at han var under utdanning, og han erkjente ikke straffeskyld for grovt bedrageri.

Den nevnte NAV-rådgiveren var i dag innkalt som vitne, og forklarte at hun hadde hatt en førstegangsveiledning med mannen i oktober 2012.

– Han var veldig bitter fordi han ikke fikk omskolering gjennom NAV, sa rådgiveren.

Ifølge rådgiveren sa mannen at han vurderte å ta deltidsutdanning, men han opplyste ikke om at han allerede var fulltidsstudent på høgskolen. Rådgiveren sa at mannen ble informert om reglene knyttet til dagpenger og utdanning.

LES MER: HiMolde-student tiltalt for NAV-svindel

Rådgiveren opplyste at mannen i januar 2013 begynte på et kurs i regi av NAV, og at han fra da av krysset av på meldekortene sine for at var i tiltak, kurs eller utdanning. I midten av april fikk mannen jobb, sluttet på NAV-kurset og mottok deretter ikke dagpenger.

Advokat Astrid Bolstad kunne opplyse at mannen har startet å betale penger tilbake til NAV. Restgjelden er i dag på i overkant av 161 000 kroner.

Politiadvokat Laura Havdal mener 60 dagers ubetinget fengsel er riktig straff for trygdebedrageriet romsdalingen utførte mens han studerte ved høgskolen. Foto: Arild J. Waagbø
Politiadvokat Laura Havdal mener 60 dagers ubetinget fengsel er riktig straff for trygdebedrageriet romsdalingen utførte mens han studerte ved høgskolen. Foto: Arild J. Waagbø

Politiadvokat Laura Havdal la i sin prosedyre vekt på at mannen la direkte skjul på at han tok utdanning i sitt møte med NAV-rådgiveren.

– Retten må legge til grunn at han handlet med forsett, sa Havdal, som la ned påstand om at mannen dømmes for grovt bedrageri og falsk forklaring.

Hun sa at trygdesystemet er basert på tillit til at brukerne gir korrekt informasjon, og at det taler for at trygdebedrageri må straffes strengt og med ubetinget fengsel. Hun viste til tidligere dommer i lignende saker, og ba retten om å sette straffen til 60 dagers ubetinget fengsel, Hun sa at det da var gitt noe strafferabatt for at det er gått nesten tre år siden NAV første gang oppdaget trygdebedrageriet i forbindelse med en kontroll.

Advokat Astrid Bolstad la først og fremst ned en påstand om at mannen må frifinnes, siden han mener han ikke har gjort noe straffbart. Om han ikke frifinnes, så må han dømmes for å ha handlet grovt uaktsomt – og ikke med forsett, sa Bolstad.

Bolstad sa videre at mannen ikke måtte dømmes for trygdebedrageri etter årsskiftet 2012/2013, siden han da gikk på et kurs i NAV-regi og ikke hadde noen uberettiget vinning av dagpengene han mottok. Hun anslo at mannen mottok cirka 110 000 kroner i dagpenger fram til årsskiftet.

– Han mener nok at han da er kommet inn på et lovlig spor, sa Bolstad.

Bolstad avsluttet med å si at det må gis strafferabatt for at mannen har hatt saken hengende over seg i lang tid, og at mannen har gitt uttrykk for at han heller vil ha samfunnsstraff enn å sone straffen i fengsel.

Rettens administrator, tingrettsdommer Oddne Hansen, sa at det vil bli avsagt dom i saken i løpet av uka.