CAMPUS I FARE: Styremedlem Berit Rokne (i midten) hevdet i styret at en splittelse, der avdeling for helsefag ble utelatt, ville være uheldig om en fortsatt skal beholde campus i Molde. – Og vi kan ikke fortsette alene. Da blir det NTNU, sa hun. Foto: Svein Bjørnerem

Gammelsæter vil være alene

ANGVIK (Panorama:) Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter antyder fortsatt alenegang som et alternativ for Høgskolen i Molde. Men det øvrige styret er tydelig ​på at skolen må fusjonere og peker på NTNU i Trondheim som partner.

Av SVEIN BJØRNEREM

Høgskolestyret har i dag og i morgen strategisamling og styremøte på Angvik Gamle Handelssted. Et sentralt tema er struktursaken, der spørsmålet er om Høgskolen i Molde skal fortsette alene eller om de skal finne en fusjonspartner. Høgskolen, anført av rektor Hallgeir Gammelsæter, har forsøkt å stå alene og oppfylle departementets ønske om fusjon gjennom samarbeid og allianser. Det har ikke ført fram.

I dag har Høgskolen fem alternativ:

  1. Fortsette alene
  2. Fusjon med NTNU
  3. Fusjon med et annet universitet
  4. Fusjon med en annen høyskole
  5. Fusjon med Norges Handelshøyskole (NHH)
CAMPUS I FARE: Styremedlem Berit Rokne (i midten) hevdet i styret at en splittelse, der avdeling for helsefag ble utelatt, ville være uheldig om en fortsatt skal beholde campus i Molde. – Og vi kan ikke fortsette alene. Da blir det NTNU, sa hun. Foto: Svein Bjørnerem
CAMPUS I FARE: Styremedlem Berit Rokne (i midten) hevdet i styret at en splittelse, der avdeling for helsefag ble utelatt, ville være uheldig om en fortsatt skal beholde campus i Molde. – Og vi kan ikke fortsette alene. Da blir det NTNU, sa hun. Foto: Svein Bjørnerem

I høgskolemiljøet har det de siste månedene pågått heftige diskusjoner om de forskjellige alternativene. På styremøtet ble resultatet av en spørreundersøkelsen blant ansatte og studenter om fusjon eller selvstendighet presentert. Den viser at et klart flertall både av studenter og ansatte mener Høgskolen i Molde ikke kan fortsette alene, men bør finne en fusjonspartner. Og hos flertallet er NTNU klar favoritt som fusjonspartner.

LES OGSÅ: Sterke støtte til fusjon blant ansatte og studenter

En annen aktuell fusjonspartner er Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, som blant annet flere i logistikkmiljøet ved HiMolde holder som favoritt. Problemet med NHH er at skolen ikke vil ha HiMoldes avdeling for helse- og sosialfag, og at høgskolemiljøet i Molde dermed vil bli splittet. Logistikkmiljøet i Molde er er skeptisk til NTNU-alternativet fordi det kan innebære en splittelse av fagmiljøet i to avdelinger. Det teknologiske logistikkmiljøet og den økonomiske delen tilhører ved NTNU to forskjellige avdelinger, mens de to miljøene i Molde er samlet.

I styrediskusjonen mente Berit Rokne at en splittelse der avdeling for helse- og sosialfag ble utelatt, ville være  uheldig om en fortsatt skal beholde campus i Molde.

– Og vi kan ikke fortsette alene. Da blir det NTNU, sa Rokne.

Terje Dyrseth understreket også at miljøet ikke bør splittes. Dermed faller NHH-alternativet bort.

– Da er NTNU førstevalg. Så må vi rydde av vegen den skepsisen som ligger i miljøene både i Trondheim og Molde. De må sette seg ned og snakke sammen og finne ut av det, sa Dyrseth som også la vekt på at det lokale næringslivet ønsker NTNU som partner.

– Og alenegang er ikke noe alternativ. Med mindre ingen vil ha oss, sa Dyrseth.

Harald M. Hjelle, som i tillegg til å være styremedlem er faglig tilknyttet logistikkmiljøet, understreket at skepsisen også grunner i at miljøet i Molde blir svært lite i forhold til miljøet ved NTNU i Trondheim. Mange er redd Molde-miljøet rett og slett vil bli slukt. Han understreket også at holdningene i logistikkmiljøet er mer nyansert enn det som er kommet fram i utredningsarbeidet.

Solfrid Vatne framholdt denne saken som den vanskeligste siden hun kom inn i det faglige miljøet i 1970.

– Vi må bruke tid, men samtidig må vi nå begynne å trekke slutninger, sa prorektor Vatne, som også var med i møte som høgskoleledelsen hadde med rektor Gunnar Bovim ved NTNU, og der døra ble satt på gløtt for en fusjon.

– NTNU-alternativet forutsetter imidlertid at logistikkmiljøet i Molde vil den vegen, og at de to fagmiljøene finner sammen. Hvis ikke logistikkmiljøet er motivert for dette, er den planlagte profesjonshøgskolen for Vestlandet et alternativ. For det er ikke å stikke under stol at størrelsen på NTNU skaper frykt. I Vestlandsmodellen vil Molde bli mer synlig. Men for høgskolen som helhet vil NTNU være det sikreste kortet, sa Vatne.

Berit Rokne mente imidlertid at Vestlandsmodellen var noe helt annet enn hva de hadde spurt studentene og ansatte om i undersøkelsen, og at det ville forsinke hele prosessen om dette nå ble dratt inn som et alternativ.

Anette Kristin Myrstad  mente det kunne være hensiktsmessig å vente på et vedtak, i realiteten et nei fra NHH, for at logistikkmiljøetkunne legge bort det alternativet og øke motivasjonen for NTNU-alternativet.  Dette fikk både Dyrseth og Rokne til å reagere.

Dyrseth:

– Vi må først bestemme om vi vil være en samlet skole. Det er kardinalspørsmålet.

Rokne:

– Å trekke inn NHH som alternativ nå, er å gå for splittelse. Å stå alene er ikke noe alternativ, medmindre vi blir tvunget.

FLERTALL FOR FUSJON: Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (t.v.), som også er styrets sekretær, la fram undersøkelsen som viser at et flertall blant studenter og ansatte går for fusjon. Foto: Svein Bjørnerem
FLERTALL FOR FUSJON: Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (t.v.), som også er styrets sekretær, la fram undersøkelsen som viser at et flertall blant studenter og ansatte går for fusjon. Foto: Svein Bjørnerem

Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter mente at et alternativ også kan være å snakke med NHH om et faglig samarbeid, om Høgskolen i Molde velger å gå videre alene.

– Det vil være et attraktivt alternativ både for studenter og ansatte, mente Gammelsæter.

Innspillet fant imidlertid ingen gjenklang i det øvrige styret.

– I fall vi blir stående alene og ingen vil ha oss, er det en ny situasjon vi må ta stilling til da. Nå må vi komme videre i en fusjonsprosess, sa Berit Rokne.

Terje Dyrseth mente prosessen så langt har vært mye preget av følelser og mindre av realiteter.

– Vi skal lytte til og ha respekt for andre meninger, men det er styret som må ta avgjørelsen og stå for den. Og lytter vi til den rådgivende spørreundersøkelsen og det næringslivet mener, så er konklusjonen entydig NTNU. Men først må det forhandlinger og avklaring til før vi kan ta en endelig beslutning, sa Dyrseth.

Harald M. Hjelle står som logistikkansatt med et bein i begge leire.

– Og som styremedlem må jeg kanskje vekte annerledes enn som logistikkansatt, og se på hva som er best for skolen som helhet. Men ikke fusjon for enhver pris, vi må få gode løsninger, sa Hjelle.

Solfrid Vatne viste til til dels opprivende diskusjoner som har vært i høgskolemiljøet om spørsmålet, og mente det er to spørsmål det nå er avgjørende å få en beslutning om: Skal høgskolen fortsette alene? Skal vi akseptere en deling av høgskolen?

Hallgeir Gammelsæter mente et tredje alternativ, alene, men i samarbeid med andre også var aktuelt, men fikk fortsatt ikke noe gehør i styret for dette. Arne Jakobsen mente tvert om at det vil være uklokt å bruke mer energi på alene-alternativet nå.

– Nå må vi bruke den positive energien vi har fått og utrede et skikkelig fusjonsalternativ, sa han.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, som også er styrets sekretær, skal nå sammen med øvrig ledelse, bruke kvelden og natta til å utarbeide et forslag til vedtak som styret kan samle seg om når de fortsetter behandlingen onsdag.