Hjelpelærerne Ola K. Hjeltnes (f.v.), Erik Langlo, Robin Lange og Kristoffer Paulsen fikk rose av iStudent-leder Vegard Øye (t.h.). Foto: Arild J. Waagbø

Hyllet hjelpelærerne – fokus på øvingstimer

Hjelpelærerne ble de første til å motta Studentenes rose, mens debatt om øvingstimer avslørte at studieteknikk-kurset er en utmerket arena for diskusjon mellom faglærere og studenter.

– Om det er en ting jeg har fått høre at studentene er begeistret for siden jeg begynte som studiemiljøkoordinator etter jul, så er det øvingstimer, sa Rolf Magnus Orø da han onsdag åpnet STD001-timen i A-108.

Ære til hjelpelærerne Ola K. Hjeltnes (f.v.), Robin Lange, Erik Laglo og Kristoffer Paulsen fra iStudent-leder Vegard Øye. Foto: Arild J. Waagbø
Ære til hjelpelærerne Ola K. Hjeltnes (f.v.), Robin Lange, Erik Laglo og Kristoffer Paulsen fra iStudent-leder Vegard Øye. Foto: Arild J. Waagbø

Han ga ordet til student og hjelpelærer Robin Lange, som sa at ved å være hjelpelærer så får man betalt for å lære faget sitt på nytt. Lange er trolig den mest rutinerte hjelpelæreren på campus, med fagene MAT100 og 110, SØK100, og BØK105, 200 og 400 på sin hjelpelærer-CV.

– Jeg husker særlig en gang da jeg skulle hjelpe noen med EOQ-formelen. Da gikk det opp et lys for meg, og jeg skjønte hvor anvendelig den formelen er i logistikkfaget, sa Lange.

Ellers la han til at hjelpelærere får et godt nettverk blant både studenter og faglærere, til og med gode venner, og at en god hjelpelærer må evne å være tålmodig.

LES MER: Slik får du bedre karakterer

Lange, Ola K. Hjeltnes, Erik Langlo og Kristoffer Paulsen – alle hjelpelærere – kunne deretter høste Studentenes rose fra iStudent-leder Vegard Øye. Det var også roser til hjelpelærerne Agaraoli Aravazhi, Gro H. C. Årdal, Hilda B. H. Kleppe, Kristianna T. Anderson, Kristine Andersen, Luiza Oancea, selv om de ikke var til stede under mini-seremonien.

Førstelektor Eddie Rekdal ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Førstelektor Eddie Rekdal ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Førstelektor Eddie Rekdal fortalte om sitt undervisnings-opplegg i fagene BØK500 og 610, revisjon og finansregnskap. Han sa at det var for ti år siden, da han måtte steppe inn og undervise i Harstad, at han utviklet sitt system med to timer forelesning, en time for oppgaveløsning og to timer forelesning, inkludert gjennomgang av oppgavene.

Eddie Rekdal mener at timen med oppgaveløsning – i hans tilfelle uten hjelpelærer – har god undervisningseffekt, at systemet gir variasjon i løpet av skoledagen og at man rekker over mye på én dag, noe som er bra særlig for de som har lang reisevei til campus.

– Jeg har ikke hørt noen klager på opplegget, sa Rekdal.

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

En annen ivrig øvingstime-tilhenger er Per Kristian Rekdal, som fortalte at han i MAT110/Statistikk foreleser fire timer og seks øvingstimer – totalt ti timer i uka – i faget som gir 7,5 studiepoeng.

– Jeg får penger av min dekan til å lønne tre hjelpelærere i Molde og en i Kristiansund, fortalte Rekdal nummer to, som sverger til å holde øvingstimene i et stort auditorium – altså ikke på grupperom.

I debatten som fulgte ga en student i salen uttrykk for at praktisk tilnærming til fagene gir størst læringsutbytte.

Professor Hallgeir Gammelsæter - rektor ved HiMolde - i debatten på STD001. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Hallgeir Gammelsæter – rektor ved HiMolde – i debatten på STD001. Foto: Arild J. Waagbø

Debattleder Orø fikk rektor Hallgeir Gammelsæter på banen i spørsmålet om øvingstimer, og rektor sa at faglærerne er autonome og kan ikke tvinges til å holde øvingstimer.

– Men dette er en fin måte å diskutere undervisning på og den diskusjonen må gå. Løsningene fra fag til fag vil være forskjellige, men det er viktig at studentene stiller krav, sa Gammelsæter.

Førsteamanuensis Heidi Hogset sa at for henne var det viktig å ha hjelpelærere i mikro- og makroøkonomi. Hun sa at det var viktig å tenke på hvordan man skal støtte hjelpelærerne, og at det er viktig med bred rekruttering til hjelpelærerjobbene.

– Det bør ikke være noe problem at hjelpelæreren har utenlandsk aksent, sa Hogset.

LES MER: Vedtok mer bruk av video og øvingstimer

En studine fortalte at øvingstimene i Per Kristian Rekdals mattetimer hadde vært «alfa og omega» for at hun – uten god erfaring med mattematikk fra videregående skole – hadde fått et godt resultat på matteeksamen.

Førstelektor Oddbjørn Sættem (BØK105/Finansregskap 1) kunne opplyse at da han begynte å jobbe på DH i 1982, så var det også øvingstimer på grupperom. Tradisjonen er ikke ny, mente han.

Noen studenter fremholdt at øvingstimer fungerer best i store rom, for da vet man hvor langt unna fag- eller hjelpelærer er. Sættem lovet uansett at han vil øke innslaget av øvingstimer i BØK105