HiVolda - der Johann Roppen (t.v.) er rektor - har en i år en nedgang i antall søkere via Samordna opptak på 2,5 prosent, mens HiMolde og rektor Hallgeir Gammelsæters søkertall går tilbake med 0,24 prosent sammenlignet med 2015. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Epler og pærer i HiVoldas søkertall

Mens NTNU Ålesund og HiMolde melder om hvor mange som søker seg til institusjonenes studier via Samordna opptak (SO), plusser HiVolda søkerne fra lokalt opptak på toppen av SO-tallet.

Tirsdag kunne f.eks. NRK Møre og Romsdal rapportere at antallet personer som har NTNU Ålesund og HiVolda som førsteprioritetssøkere har økt med henvoldsvis 19 og 15 prosent fra i fjor, selv om tallene ikke kan sammenlignes.

I absolutte tall har antallet førstepriorietssøkere via Samordna opptak for de tre UH-institusjonene i Møre og Romsdal utviklet seg slik fra 2015 til 2016:

  • NTNU Ålesund: Øker fra 1317 til 1564 søkere (+18,75%)
  • Høgskolen i Volda: Går tilbake fra 1200 til 1169 søkere (-2,58%)
  • Høgskolen i Molde: Går tilbake fra 851 til 849 søkere (-0,24%)

Via lokalt opptak har 1051 norske studenter i vår søkt studieplass ved HiMolde. Om HiMolde hadde varslet omverdenen om sine søkertall slik HiVolda gjør, så kunne Molde-høgskolen ha notert seg for en fin vekst på hele 60 prosent fra 2015.

Studiedirektør Marianne Winje ved NTNU Ålesund sier at hun har observert hvordan HiVolda rapporterer sine søkertall, men ønsker ikke å kommentere det.

– Vi syns det er mest naturlig å rapportere tall fra Samordna opptak, så det er det vi har valgt å ha fokus på, sier Winje.

På HiVoldas hjemmeside nevnes ikke tilbakegangen i antall søknader fra nye studenter via SO med ett ord. Fungerende studiedirektør Ragnhild Paulsen Hamre syns ikke det er noe galt med det.

– Vi velger å presentere søkertallene slik vi gjør fordi det viser den totale søknaden til Volda under ett. Vi velger å se det hele. Det gir et bedre bilde, sier Hamre.

– Men hva med journalister som ikke fanger opp at søkertallene dere presenterer ikke kan sammenlignes med søkertall fra andre UH-institusjoner?

– Det er journalistene selv som må sjekke sine kilder og foreta en bakgrunnssjekk, sier Hamre.