Mikkel Eine Furuset studerer logistikk og verdikjedeledelse ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Mikkel Eine Furuset fortsetter i høgskolestyret

Mikkel Eine Furuset (24) og Agnes Louise Jensvoll (22) ble valgt til studentrepresentanter i styret for Høgskolen i Molde.

Det er klart etter torsdagens valg på studentrepresentanter til høgskolestyret.

Agnes Louise Jensvoll studerer juss og administrasjon ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Agnes Louise Jensvoll studerer juss og administrasjon ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Studentene Oskar Palmiro Vangen og Endre Løklingholm er varamedlemmer i høgskolestyret for ett år.

De nye avdelingsstyrene ved HiMolde får disse ansatterepresentantene etter valget:

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Turid Aarseth, Lisa Hansson, Eddie Flatmo Rekdal, Knut Peder Heen og Anette Kristin Myrstad .

Vara Dag Magne Berge, Linda Bøyum-Folkeseth, Solveig Straume, Erlend Vik og Øystein Nerland.

Avdeling for logistikk

Johan Holmgren, Berit Irene Helgheim, Kjetil Kåre Haugen, Judith Ann Molka-Danielsen og Steinar Melsæter

Vara Halvard Arntzen, Rebecca Glavee-Geo, Arild Hoff, Irina Gribkovskaia og Helen Cecilie Wold

Avdeling for helse- og sosialfag:

Hege Bakken, Hans Gunder Inderhaug, Else Jørgensen, Hans Petter Iversen og Signe Bugge.

Vara: Else Lykkeslett, Liv Bachmann, Atle Ødegård, Stål Bjørkly og Tarjei Fiskergård Werner.