Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde. Foto: HiMolde

Høgskolen i Molde i fusjon – sesong 2 episode 2

Hva har skjedd?

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk ved HiM og UiB

I sesong 1 gikk Høgskolen for alenegang. For å tilfredsstille departementet jobbet en med en allianse. Denne ble skutt ned av Røe Isaksen i siste episode. Sesong 2 innledet med at styret for høgskolen ville ha fusjon med NTNU. Logistikkmiljøet ville fusjonere med NHH, mens sentrale personer, som rektor, ville stå alene. Styret forsøkte å løse konflikten med å vedta NTNU. Logistikk- og økonomimiljøet fikk så i oppdrag å begrunne styrets vedtak. Helsefag, som hadde det riktige vedtaket om NTNU fra starten av, unngikk ny behandling.

Episode 2:

De to avdelingene, logistikk og økonomi klarte ikke oppgaven. Istedenfor å begrunne NTNU-vedtaket ber de to avdelingene om utredning også av andre alternativer. I styret blir det argumentert med at en mister samfunnsoppdraget av syne når en maser om slike utredninger. Men dette er typisk for akademikere. De vil ha et grunnlag for å fatte beslutninger.

LES MER: Eksterne i HiMolde-styret nedstemt

Nå har et flertall i styret vedtatt å utrede fusjon med NTNU, samt et annet uspesifisert alternativ. Det siste er spennende. Hvem åpner når vi banker på? I tillegg skal en utrede alenegang. Styret har også presisert at vedtaket fra forrige episode, der en sa at NTNU er den mest aktuelle fusjonspartneren og at en primært ikke bør velge alenegang står ved lag. Vi ser at styret er konsekvent. Først fatter en vedtak – deretter ber en om begrunnelse. Åpenbart skal utredningen konkludere med at NTNU er best, det andre funksjonsalternativet klart dårligere og alenegang ikke realistisk.

Det interessante er at styret vil ha en ekstern utredning. Det er klart en slik prosess krever evner til å møte andre fagpersoner, til å vurdere studietilbud og forskningsprosjekter, til å samle inn og analysere data. Hvor finner en denne kompetansen? Åpenbart ikke ved høgskolen, mener styret som skal engasjere en ekstern aktør til jobben.

LES MER: Bare én avdeling ønsker fusjon med NTNU

Her tar en ideer fra kulturer der andre enn de involverte skal utrede mulighetene for ekteskap. Verken brud (Høgskolen i Molde) eller brudgom (NTNU og et annet universitet) skal være med. Det er forutsatt at utrederen skal snakke med bruden, men det er ikke sagt noe om brudgommen. Svakheten er at han kan bli møtt med et ferdig beslutning. Da skal nok bruden være svært så lekker for at han sier ja.

Nå skal vi åpenbart ha to brudgommer her. Nr. 2 vil jo vite, ut fra de signalene som blir gitt, at han kun vil bli valgt om nr. 1 sier nei. Det er vel lite trolig at han går inn i dette med stor entusiasme. Bruden må også bli frustrert. Hun går nå videre i livet med stor usikkerhet, blir det han eller han, eller kanskje skal hun forbli singel? Samtidig settes det krav om at hun skal rydde opp i livet sitt, satse på kvalitet og allerede nå legge gode planer for framtiden.

Vi er i tvil om tvangsekteskap er på sin plass her. Kanskje episoden blir mer interessant om partene får anledning til å møtes direkte. Enten for å finne ut at det ikke passer sammen, eller – bedre – å finne ut hvordan de kan passe sammen.

Følg med! Neste episode er berammet til desember. Kanskje julenissen kommer med en overraskelse? Følg med i denne kanalen. Det er planer om mange sesonger og mange episoder.