Antallet studenter som søker seg til oljerelaterte fag har gått kraftig ned. Sektoren er her illustrert med et bilde av boligriggen Safe Boreas. Foto: Tommy Ellingsen / Norsk Olje & Gass (CC BY-SA 2.0)

Tar ikke opp subsea-studenter i Kristiansund

– Veldig synd, sier dekan Geir Anton Johansen ved HiBergen. Han tror nye tiltak kan øke studentrekrutteringen neste år.

Fem søkere til ingeniørutdanningen i undervannsteknologi i Kristiansund ble for lite for Høgskolen i Bergen. HiMolde tar opp nye petlog-studenter, på tross av lave søkertall.

Denne uka la Høgskolesenteret i Kristiansund ut følgende melding på Facebook:

«Høgskolen i Bergen tar ikke opp nye studenter til ingeniørstudium i Kristiansund høsten 2016. Kullet som startet i 2015 fortsetter i Kristiansund som planlagt.»

Professor Geir Anton Johansen er dekan på Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen. Foto: HiB
Professor Geir Anton Johansen er dekan på Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen. Foto: HiB

Geir Anton Johansen konstaterer at det ble markant færre søkere til oljerelaterte studier i vår, og det tas ikke opp studenter til bachelorutdanningene i subsea-teknologi verken i Florø eller Kristiansund til høsten.

– De som hadde disse studiene som førsteprioritet er orientert om at det ikke blir opptak til høsten. Det er veldig synd, men det er ikke økonomisk bærekraftig. Vi er avhengige av at nok studenter søker. Vi håper å få det til neste år og ser på tiltak for å lykkes med det, sier Johansen.

LES MER: – Når vi er ferdige, så skriker de etter vår kunnskap

Et av tiltakene som drøftes er å endre navnet på studiet fra undervannsteknologi til havromsteknologi.

– Det er ikke en gimmick. Utdanningen er relevant for og kan dreies mer i retning av det maritime, fiskeoppdrett i lukkede anlegg, fornybar energi til havs, skipsfart, havbruk og mineralutvinning på havbunnen, i tillegg til oljesektoren.  Vi vil kartlegge behovene i næringene. Erfaringen vår tilsier at når studenter styrer unna utdanninger på grunn av lavkonjunktur, så ender det opp med at det blir mangel på kompetent arbeidskraft om noen år. Så vi må tenke langsiktig og dimensjonere riktig, sier Johansen.

Han sier at HiBergen har et godt samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund.

– Det er viktig for oss – og for studentene – at vi er nær industrien på kysten, så vårt mål er å bli værende i Kristiansund, sier Johansen.

HiMolde-dekan Hans Fredrik Nordhaug karakteriserer det som «veldig trist» at HiBergen ikke fikk nok søkere til ingeniørstudiet i år.

– Det kunne ha blitt et litt større miljø av studenter innenfor oljerelaterte fag i Kristiansund, så både faglig og for studentmiljøets del er situasjonen i år ikke ønskelig, sier Nordhaug.

LES MER: 2066 søkere til studier ved HiMolde

22 søkere hadde bachelorutdanningen i petroleumslogistikk som førstevalg i vår. For få år siden var faget det mest populære ved HiMolde. Nordhaug regner med at ti, kanskje 15 studenter, starter på studiet til høsten.

– Vi – sammen med næringen – har tro på at situasjonen vil stabilisere seg i løpet av et par års tid, og at aktiviteten i sektoren vil gi etterspørsel etter kompetansen studentene har. Næringen er nede i en kortvarig og ekstrem bølgedal, så det er viktig å ha is i magen, sier Nordhaug.

Han mener det er avgjørende for rekruttering til de oljerelaterte studiene at næringen selv er tydelig på at det blir jobber å få i framtida.