Masterstudent Yohannes Yebabe Tesfay publiserte tre vitenskapelige arbeider i 2014 og bidro med over 4,5 publiseringspoeng - 9 prosent av totalproduksjonen - ved Høgskolen i Molde dette året. Foto: Arild J. Waagbø

Publiseringsfantom med storslegge mot HiMolde

Tidligere HiMolde-student Yohannes Yebabe Tesfay skriver i en epost til flere høgskoleansatte at han ble behandlet så dårlig ved HiMolde at han skal ha fått mental skade og helseproblemer.

Tesfay – som opplyser at han nå er i USA – gjorde seg bemerket på Molde campus ved at han publiserte en rekke vitenskapelige artikler samtidig som han fulgte mastergradsprogrammet i logistikk. Denne usedvanlige studentprestasjonen ble første gang omtalt i Panorama høsten 2014.

LES MER: Masterstudent publiserte på nivå 2

Nylig sendte Tesfay et brev til HiMolde-ansatte – samt til Panorama – med krass kritikk av hvordan han skal ha blitt behandlet ved høgskolen. Brevet er et svar på en henvendelse fra dekan Hans Fredrik Nordhaug, som i en epost etterlyste en laptop-PC Tesfay fikk låne til å skrive en masteroppgave våren 2015.

Dette er hovedpunktene i etiopierens kritikk mot HiMolde:

  • HiMolde skylder ham penger for publiseringer
  • HiMolde-ansatte advarte han mot å publisere vitenskapelige artikler
  • I flere fag fikk han  dårligere karakterer enn fortjent
  • Han ble behandlet så ekstremt ufint at han fikk mental skade og helseproblemer

Les hele brevet her.

Hans Fredrik Nordhaug er dekan på Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Hans Fredrik Nordhaug er dekan på Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Dekan Hans Fredrik Nordhaug avviser at Tesfay har krav på penger fra HiMolde.

– Tidligere omfattet det lokale incentivsystemet bare de fast ansatte, som kan søke om midler til aktiviteter og utstyr som styrker forskningen de driver med. Publiseringsmidlene er ikke de ansattes eiendom, og de har aldri blitt utbetalt som lønn, sier Nordhaug.

Han opplyser at det i år har blitt innført en ny ordning om lokal bruk av publiseringsmidler som innebærer at midler utløst av studentpubliseringer går inn i et fond som støtter forskningsrelaterte aktiviteter for studenter, som f.eks. reiser til konferanser.

– Det er Yohannes’ forskningsaktivitet som har utløst denne regelendringen. Men jeg vil nevne at han fikk støtte til reise og opphold for å delta på en konferanse i USA, og at han fikk låne en flunkende ny laptop til arbeidet med masteroppgaven sin, sier Nordhaug.

– Har andre HiMolde-studenter fått låne PC av høgskolen?

– Nei, det var helt ekstraordinært.

– Vil du ta skritt for å få tilbake PC-en?

– Nei, jeg regner den som tapt etter det tilsvaret han sendte.

LES MER: Vil kontrollere studentpublisering

Nordhaug sier at «det blåste litt tøft» rundt en av Tesfayes vitenskaplige artikler. Artikkelen var basert på data fra en bedrift som ble presentert i et fag der studentene – mot normalt – ikke hadde underskrevet en konfidensialitetsavtale. Men han sier han ikke kan forstå at dette skal ha gitt Tesfay helseproblemer.

– Han får jo støtte til å dra på en konferanse i USA samtidig som han påstår at han var syk, så jeg klarer ikke å kjenne meg igjen i beskrivelsen hans, sier Nordhaug.

Nordhaug kjenner ikke bakgrunnen for karakterfastsettelsene som Tesfay uttrykker misnøye med, men sier på generelt grunnlag at han vil anta at grunnen var at oppgave- og eksamensbesvarelsen ikke i tilstrekkelig grad svarte på det som var oppgaven,

– Yohannes har knekt publiseringskoden, og det skal han ha all ære for. At studenter publiserer er helt uproblematisk. Kvalitetskontrollen skal ligge i journalene – ikke i institusjonene, sier Nordhaug.

Per Bjarte Solibakke er professor ved NTNU. Foto: Arild J. Waagbø
Per Bjarte Solibakke er professor ved NTNU. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Per Bjarte Solibakke – som nylig gikk fra HiMolde til NTNU i Ålesund – hadde et nært forhold til Tesfay, og sammen publiserte de to i alt fire vitenskapelige artikler. Solibakke sier at tror at Tesfay hadde en følelse av å ikke bli hørt, og at han protesterte ved å publisere.

– Yohannes møtte betydelig motstand i logistikkmiljøet, men det er jo normalt at man er faglig uenig og møter motstand. Det må man akseptere, tåle og takle. Jeg syns ikke han ble urimelig behandlet, så denne kritikken må ikke HiMolde ta innover seg, sier Solibakke.

LES MER: Nå vil han ta doktorgrad

Solibakke sier Tesfay var en svært selvstendig student, og er veldig dyktig i matematikk og metode.

– Han hadde undervist ved Hawassa University, så det var kanskje en ny rolle for ham å skulle veiledes her i Molde. Det kan hende han ikke var lydhør, eller kan hende var det vi som feilet. Han fikk kanskje ikke den oppmerksomheten han følte at han fortjente. Jeg opplevde det som om han var en PhD-student, og vi kunne lett ha fått ham ferdig med en doktorgrad på to år. Det er helt eksepsjonelt at en student publiserer så mye som ham, så det er sikkert 30 år til neste gang det skjer, sier Solibakke.

Tesfay har ikke besvart Panorams henvendelser om å få kommentarer til kritikken i brevet hans.

Her er er listen over forskningsaktiviteten hans som er registrert i Cristin (Current Research Information System In Norway).