Mandag kan du høre Kristin Clemet diskutere den nordiske velferdsmodellen. Foto: NordForsk/Terje Heiestad (CC BY 2.0)

Kristin Clemet til debatt på Molde campus

Drar eliten i fra folk flest? Vil den nordiske velferdsmodellen overleve?

Dette er noen av spørsmålene tankesmie-lederne Kristin Clemet og Daniel Suhonen, samt velferdsekspert Tore Nyseter, skal kaste lys over på et åpent seminar i Haavelmo auditorium på Molde campus mandag fra kl. 12.15.

Det er Gjensidige Nordmøre og Romsdal som tok initiativet til og betaler seminaret, som et ledd i selskapets jubileumsmarkering. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved HiMolde sier at foredragene og paneldebatten er noe inspirert av Dagsnytt 18 i form og innhold, og at økonomi og politikk tidlig ble nevnt som det mest aktuelle fagområdet.

Dag Magne Berge (f.v.) og Lars Magne Rønhovde har snekret sammen seminaret om den nordiske modellen, mens Hallgeir Gammelsæter skal lede paneldebatten. Foto: Arild J. Waagbø
Dag Magne Berge (f.v.) og Lars Magne Rønhovde har snekret sammen seminaret om den nordiske modellen, mens Hallgeir Gammelsæter skal lede paneldebatten. Foto: Arild J. Waagbø

Lars Magne Rønhovde og Dag Magne Berge, begge førsteamanuenser ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap på HiMolde, fikk ansvaret for å finne tema – det ble den nordiske velferdsmodellen – og bidragsytere til seminaret, som har fått tittelen: «Drar eliten i fra?»

På HiMoldes hjemmeside skriver seminararrangørene:

«Universelle løsninger og en nærhet mellom folket og myndighetene har vært viktige verdier for å forme Norge og Norden slik vi kjenner det i dag. Men mange ser mørke skyer i horisonten. Elitestyre og manglende politisk legitimitet har blitt brukt for å betegne den politiske utviklingen i flere vestlige land. Tegn på dette kan være Brexit og økt nasjonalisme. Mange ser dette i sammenheng med nyliberalisme, globalisering og migrasjon. Om beskrivelsen av den internasjonale utviklingen er rett, vil den nordiske modellen holde stand?»

Rønhovde og Berge sier at man i mange land ser en mangel på tillit mellom folk og elite, og at dette er et problem for folkestyret. Berge bruker EU-kampen her til lands som et eksempel på at eliten vil noe annet enn folket: Selv om store deler av eliten – altså eksperter, politikere, næringslivstopper og media m.m. – ville inn i EU og advarte mot konsekvensene av å stå utenfor, så endte ja-siden opp med å tape to folkeavstemninger.

Kristin Clemet, som blant annet er tidligere Høyre-statsråd og i dag leder den liberale tankesmia Civita, er en kjent og tydelig samfunnsdebattant. Nylig ertet hun f.eks. på seg Senterparti-lederen m. fl. da hun betegnet Sp som landets mest nasjonalistiske parti. Fra Sverige kommer Daniel Suhonen, som leder den fagforeningsfinansierte tankesmia Katalys. Suhonen har tidligere vært redaktør for de sosialdemokratiske tidsskriftene Tvärdrag og Tiden i Sverige. Velferdsekspert Tore Nyseter har blant annet ledet forsknings- og utdanningsavdelingen i Kommunenes Sentralforbund (KS), og han har skrevet boka «Velferd på avveie. Reformer, verdier, veivalg».

Rønhovde sier at seminaret retter seg mot studenter, høgskoleansatte og folk i det politiske miljøet, men at alle som er interessert i temaet er velkommen.

– En klasse fra Molde videregående skole har også varslet at de kommer på mandag, sier Røndhovde.

De tre debattantene vil først holde hvert sitt foredrag på cirka 30 minutters lengde. Deretter blir det paneldebatt ledet av Hallgeir Gammelsæter, som syns de høyrepopulistiske strømningene i en rekke europeise land er urovekkende.

– Det er alvorlig det som skjer nå. Noen mener at det minner om hvordan det var i mellomkrigstida. Hva betyr dette for oss? spør Gammelæter.