Linda Rosvoldaune Moe (f.v.), Bente Urke, Kristin Røvik, Jannie Gjøvad Rasmussen, Hildegunn Sletvold, Sidsel Johannesen, Atle Ødegård, Gerd Anne Bråttvik, Kristine Eikrem, Ole David Brask, Hans Petter Iversen, Hege Bakken, Eva Hestad, Karianne Naas Vestavik, Trine Solberg og May Østby hadde alle ordet på jubileumskonferansen som markerte at HiMolde har hatt vernepleierutdanning i 20 år. Foto: Arild J. Waagbø

«Poteter» med et humanistisk perspektiv

Vernepleiere fra ulike arbeidsfelt illustrerte fagets anvendelighet på jubileumskonferansen som i dag markerte at vernepleierutdanningen i Molde feirer 20 år.

Kristine Eikrem viste like godt et bilde av poteter da hun sa at vernepleie er en utdanning som kan anvendes på mange arbeidsfelt. Foto: Arild J. Waagbø
Kristine Eikrem viste like godt et bilde av poteter da hun sa at vernepleie er en utdanning som kan anvendes på mange arbeidsfelt. Foto: Arild J. Waagbø

Kristine Eikrem, som er vernepleier i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), erklærte at vernepleieren er som poteten, og kan brukes til så mangt.

Hun sa at i sitt innlegg at utdanningens sterke fokus på å ha et humanistisk perspektiv er noe hun har tatt med seg inn i arbeidslivet.

PROGRAMMET: Feirer 20 år med vernepleierutdanning

Vernepleier Hildegunn Sletvold. Foto: Arild J. Waagbø
Vernepleier Hildegunn Sletvold. Foto: Arild J. Waagbø

Hildegunn Sletvold, som er vernepleier og fagleder i eldreomsorgen i Trondheim, sa at det er et stort behov for vernepleieres kompetanse også i denne delen av helsetjenesten.

I sitt innlegg illustrerte hun arbeidet med en rekke praksiseksempler, og snakket særlig om brukermedvirkning og selvbestemmelse.

Praksiseksempler fra Hildegunn Sletvolds presentasjon på jubileumskonferansen. Foto: Arild J. Waagbø
Praksiseksempler fra Hildegunn Sletvolds presentasjon på jubileumskonferansen. Foto: Arild J. Waagbø