Et utvalg av de rundt 35 deltakerne på PERL-konferansen. Foto: Sebastian Gustafsson.

HiMolde bak ny konferanse om beredskapslogistikk for sivile og militære operasjoner

OSLO (Panorama): Forsvarets stabsskole og HiMolde arrangerte 2. og 3. november den første PERL-konferansen (Preparedness and Emergancy Response Logistics) på Akershus festning i Oslo.

Av SEBASTIAN GUSTAFSSON (tekst & foto)

Det finnes mange eksempler på virksomheter og etater som arbeider for å beskytte samfunnet mot uforutsigbare eller uønskede hendelser, f.eks. politiet, ambulansetjenesten, Forsvaret, brann- og redningsetaten, frivillige hjelpeorganisasjoner og sykehus, for å nevne noen. Organisasjonene og etatene jobber også forebyggende i form av scenarioøvelser og vurderer fortløpende trussel- og risikobildet.

Med på konferansens to dager var folk fra mange land, med ulik bakgrunn og kunnskap. Felles for de alle sammen var at de på en eller annen måte arbeider eller forsker i fagfeltet humanitær og militær logistikk.

Blant annet Andrew Grainger fra University of Notthingham som sammen med kollegaen Jamie Rundle hadde en presentasjon om humanitær logistikk og interessert stilte spørsmål til de andre foredragsholderne. Grainger likte at konferansen var liten og intim.

– Størrelsen på denne konferanse er perfekt, sa Grainger.

Andre foredragsholdere var blant annet Dr. Benjamin Djoudalbaye, som hadde et stort ansvar under ebola-epidemien i Vest-Afrika. Tittelen på foredraget hans var «Lessons from the African Union mission against Ebola». Han snakket mye om venting på omverden til unnsetning, og om hvor godt de faktisk klarte den vanskelige oppgaven med å få oversikt over alle personer en mulig smittet ebolapasient hadde vært i kontakt med.

Hender i luften. Det var også plass til spørsmålene på PERL-konferansen. Foto: Sebastian Gustafsson.
Hender i luften. Det var også plass til spørsmålene på PERL-konferansen. Foto: Sebastian Gustafsson.

Professor Marianne Jahre fra Handelshøgskolen BI i Oslo holdt et foredrag med tittel «From international response to local logistics preparedness: implications for future research and practice». Hun sa at et problem med fysisk lagring av hjelpemateriell er at det som står på inventarlisten ikke alltid fins på lageret. Det er viktig å holde orden i «papirene» fra første stund, sa hun.

CEO Vidar Hole fra WilNor Governmental Services AS holdt foredraget «Interacting with humanitarian and military actors: a commercial logistics provider’s perspective». Wilhelmsen-gruppen eier en stor del av underleverandøren NorSea Group, Norges ledende selskap for logistikk til offshorebransjen. NorSea fikk 2015 en svært spesiell og annerledes avtale på plass. Den går ut på at, NorSea som eneste sivile aktør, skal forsyne Forsvaret med materiell når de trenger det, uansett hvor og i enhver type situasjon. NorSea blir med dette med i den norske koordinasjons-cellen, og dette er ny mark for Forsvaret.

Brannsjef Lars-Göran Uddholm og oberstløytnant Torbjörn Engelkes foredrag «Civil – military cooperation: The forest fire in Västmanland, Sweden 2014» handlet om hvordan de bekjempet den omfattende skogbrannen i Västmanland i Sverige i 2014. Skogbrannen var den største i Sverige på over 60 år. Brannen ble klassifisert som en nasjonal katastrofe og ca. 1200 mennesker og like mange storfe og sau ble evakuert fra området. Brannen krevde ett dødsoffer, og var på sitt største omtrent på størrelse med Liechtenstein.

Høsten hadde kommet til Akershus festning, hvor konferansen ble avholdt. Foto: Sebastian Gustafsson.
Høsten hadde kommet til Akershus festning, hvor konferansen ble avholdt. Foto: Sebastian Gustafsson.

Førsteamanuensis Berit Irene Helgheim og professor Trond Hammervoll sto som arrangører av konferansen. Helgheim har tidligere arbeidet med sykehus beredskap. Da er det ofte politiet, ambulansetjenesten og brann- og redningsetaten som samarbeider, noe hun mener er veldig bra og innarbeidet. Hun mener den type redningsarbeid ofte dreier seg om veldig små scenarier, mens denne konferansen ofte omhandler store scenarier. Hun sa at det lenge har vært et ønske, fra både fra sivilt og militært hold, om å få en faglig møteplass.

– Kanskje denne konferansen bidrar til at samarbeidet blir bedre, sier Berit.

Professor II Trond Hammervoll (HiMolde), professor Susanne Hertz (Jönköping University), førsteamanuensis Berit Helgheim (HiMolde), førsteamanuensis Per Skoglund (Forsvarets stabsskole), førsteamanuensis Tore Listou (Forsvarets stabsskole) og førsteamanuensis Bernt Tysseland (Sjøkrigsskolen) sitter i komiteen som skal kåre den beste vitenskapelige artikkelen blant de som ble innsendt til konferansen.

Artikkelen vil bli publisert i Journal of Humanitarian Logistics & Supply Chain Management (JHLSCM).