I laben hos Protomore. Foto: Andreas Hustad

Vellykket kveld med innovasjon

Karriereforum inviterte til øl og pizza på Innovasjonskveld.

Av THEA LIAVAAG ELLEFSEN og ANDREAS HUSTAD (foto)

Leder i Karriereforum, Eirin Kjerstad Bøe, var veldig fornøyd med Innovasjonskvelden. Det var første gangen de arrangerte et slikt arrangement, og det ble en stor suksess.

Leder i Karriereforum, Eirin Kjerstad Bøe. Foto: Andreas Hustad
Leder i Karriereforum, Eirin Kjerstad Bøe. Foto: Andreas Hustad

– Dette er et arrangement som vi har lyst til å få til igjen, sa Kjerstad Bøe.

Hun fortalte at Protomore ville ha en tverrfaglig kveld der forskjellige studieretninger møttes og jobbet i lag. Det var lederen i iKuben, Hilde Aspås, som foreslo at Karriereforum skulle ha et slikt arrangement da hun møtte Karriereforum på Romsdalskonferansen,

Innovasjonsleder i SHM Solution, Arild Hoksnes. Foto: Andreas Hustad
Innovasjonsleder i SHM Solution, Arild Hoksnes. Foto: Andreas Hustad

Karriereforum hadde ikke klart å få til dette arrangementet uten Protomore og SHM Solution. Sistnevnte har ønsket tilbakemeldinger fra potensielle ansatte, og vil ha flere kvelder med studenter fordi de er interessert i å forstå hvordan unge lærer i dag. Innovasjonslederen i SHM Solution, Arild Hoksnes, var også kjempefornøyd med kvelden. Han mener at det er viktig å treffe kundebehovet eksakt og ha et større kundefokus. Hoksnes mener også at det i dag er viktig å kunne klare å lage en ting som folk skjønner at de trenger – innovasjon i kundebehov. Hoksnes kan tenke seg å lage flere slike arrangementer, og han vil også ha tak i «dropouts».

Deltakerne ble delt inn i seks lag. Vi fikk tre gruppeoppgaver. Den ene gikk ut på å finne ut «hvor viktig er havbruk for norsk økonomi».

Den andre gruppeoppgaven var å tegne to personer. Den ene skulle være digitalt senil og den andre skulle være digitalt innfødt. Forskjellen på disse er at den digitalt innfødte vokste opp i en tid da folk hadde tilgang til Internett. Det var stort engasjement hos alle gruppene og alle deltok. Det var noen digitalt senile i deltakergruppen, men flest var digitalt innfødte. Forskjellen på den senile og innfødte var store. Den digitalt senile var mann i 50-årene som før har jobbet som gravemaskinarbeider, men som nå vil bli entreprenør. Den digitalt innfødte var en jente på 18 år. Hun hadde alle typer av sosiale medier.

Den siste gruppeoppgaven gikk ut på å skrive ned på Post-it-lapper hvor du får tak i din informasjon. Dette var en individuell oppgave. Alle festet lappene sine på en tavle. Tavlen var delt inn i digitale medier, interaksjon og analoge medier. Det havnet flest Post-it-lapper på feltet for interaksjon, noe mange av deltakerne ble overrasket over fordi det sies at flere er blitt asosiale på grunn av det mangfoldet av sosiale medier vi mennesker bruker i dag.

– Jeg er veldig fornøyd med arrangementet, sa Petter Nygren, student ved Høgskolen i Molde.

– Håper du det blir flere slike arrangementer?

– Ja, fordi alle skal få mulighet til å bidra på en lett type casearbeid. Jeg anbefaler også folk til å bli med på slike type arrangement.

Pu Jianping hos Protomore. Foto: Andreas Hustad
Pu Jianping hos Protomore. Foto: Andreas Hustad

– Arrangementet var veldig bra, sa student Pu Jianping.

– Hvorfor meldte du deg på?

– Fordi jeg vil lære å bruke ny teknologi.

Det ble tatt en oppsummering på slutten hvor deltakerne skulle fortelle hva de hadde lært. Noe av det som ble sagt var «folk ser ting annerledes», «jobbe med kunden og kommunisere med kunden», «vite mer om de vi skal selge til» og «the big turn in innovation».

Det avsluttet med at de som ville kunne få prøve VR-briller. Dette var veldig artig, og alle storkoste seg.

Utprøving av VR-utstyr hos Protomore. Foto: Andreas Hustad
Utprøving av VR-utstyr hos Protomore. Foto: Andreas Hustad