Dekan Hans Fredrik Nordhaug leder Avdeling for logistikk på Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Årsstudium i IT slippes løs på nettstudenter

Høsten 2017 kan de første nettstudentene begynne på årsstudium i IT ved Høgskolen i Molde.

– Vi kommer til å ha to opptak, ett for studenter på campus og ett for nettstudenter. Dette er det første årsstudiumet høgskolen gjør tilgjengelig via HiMoldeX og nettet. Grunnen til at dette årsstudiumet ble valgt, er at det egner seg til nettbasert undervisning, og at de aktuelle foreleserne er positive til satsingen, sier Hans Fredrik Nordhaug, som er dekan ved Avdeling for logistikk ved HiMolde.

Det endelige klarsignalet for å slippe årsstudiumet på nett ble gitt av høgskolestyret sist onsdag, da styret behandlet studieprogrammet for 2017/2018.

Dette er fagene – både obligatoriske og valgfag – som inngår i årsstudiumet: Praktisk programmering,  Informasjonsteknologi, Fra virksomhetsdata til informasjon, Serverdrift, Forretningsprosesser og ERP, Web og media, Webutvikling, Databaser og Elektronisk handel.

– Jeg vil karakterisere årsstudiumet som en støtteutdanning for alle som jobber med IT-verktøy, enten det er Office-programvare eller databaser. Årsstudiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad i øk-adm eller logistikk, sier Nordhaug.

LES MER: Gulltilbud i matematikk for fjernstudenter

Han presiserer at årsstudiumet ikke kan brukes som førsteåret i en bachelorgrad i informatikk, for på det studiet (som ikke tilbys ved HiMolde) er det krav om fordypning i matematikk fra videregående skole. Det kravet gjelder altså ikke for årsstudiumet i IT.

– Årsstudiumet gir studentene grunnferdigheter i IT som kan brukes på utrolig mange fagområder. Én ting er å kunne skifte bakgrunnsbilde på skjermen sin, mens det er noe helt annet å kunne skrive en makro for Excel som sparer deg for en halvtimes arbeid hver dag. Det er et studium som gjør studentene til mer effektive og verdifulle arbeidstagere, som skjønner mye mer av hvordan IT fungerer, sier Nordhaug.

De siste årene har det vært rundt 30 studenter som har søkt seg til årsstudiumet. Nordhaug sier han håper på at studenttallet til høsten vil dobles, og foreslår at man kan ta inn f.eks. 40 nettstudenter og 20 campusstudenter.

– Men hva som helst kan skje. Blir det f.eks. over 200 nettstudenter, så blir vi nødt til å sette inn flere fagfolk på årsstudiumet, sier han.

– Høgskolen har en stolt IT-historie. Er denne satsingen i så måte et forsøk på å reise kjerringa?

– Det er et forsøk på å holde liv i et fag som næringslivet trenger, selv om ikke alle studentene skjønner det, sier Nordhaug.

HiMolde har et samarbeid med Studiesenteret.no, noe som i høst har gitt studentene som tar matematikk mulighet til å avlegge eksamen på 45 steder over hele landet. Nordhaug sier at samarbeidet med Studiesenteret.no skal evalueres før det skal tas en beslutning om hvor nettsstudentene i IT får avlegge eksamen.

– Et betydelig steg

Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal, som er primus motor for den åpne kursplattformen HiMoldeX, syns høgskolestyrets beslutning om å gi et helt årsstudium til nettstudenter er veldig positivt.

– Vi har 70-80 enkeltemner på HiMoldeX-plattformen, men det er et nytt og betydelig steg at vi tilbyr et helt årsstudium, sier Rekdal.

I dag var det eksamen i matematikk – MAT100 – for HiMolde-studentene. De fleste møtte til eksamen i Molde og Kristiansund, men faglærer Rekdal kan opplyse at seks fjernstudenter i faget tok eksamener i Bergen, Egersund, Kragerø, Vefsn og Orkdal.

– Jeg er spent på å få høre mer om erfaringene som ble gjort, hvordan det gikk med eksamensavviklingen for fjernstudentene i dag, sier Rekdal.