Førsteamanuensis Heidi Hogset er eneste kandidat til vervet som prorektor ved HiMolde ved supperlingsvalget tirsdag.

Hogset om struktursak,
konflikt og mistillit

Tirsdag 20. desember er det suppleringsvalg til vervet som prorektor ved HiMolde, og førsteamanuensis Heidi Hogset er eneste kandidat.

I videoen uttaler Hogset seg blant annet om de spesielle omstendighetene rundt forstående valget. Hun sier også hva hun mener om struktursaken.