På kontoret sitt ser rådgiver Øystein Nerland alle videoopptakene av forelesninger direkte. Foto: Arild J. Waagbø

26 emner med video på HiMoldeX i vår

Har HiMoldeX-foreleseren glemt å skru på mikrofonen? Da er sjansen stor for at rådgiver Øystein Nerland kommer på besøk.

I vår kan studentene ved HiMolde følge videoforelesninger i 26 av 72 emner på kursplattformen  HiMoldeX, noe som betyr at 36 prosent av av emnene med forelesninger har et videotilbud. 16 av de 26 emnene er åpne for alle, mens 10 bare kan ses av registrerte studenter.

Øystein Nerland, som er rådgiver på studiesjefens kontor ved HiMolde, har ansvaret for å planlegge opptakene.

– De fleste foreleserne har fullautomatiserte opptak, sier Nerland.

Det betyr at opptaket starter automatisk kvart over hel time – det er da forelesningene starter på Molde campus, og at de neste 50 minuttene blir tatt opp.

– Videoene blir automatisk lastet opp til Fronter, så der kan man finne de allerede ti minutter etter at forelesningen er over. På HiMoldeX-siden oppdateres videoene to ganger om dagen, først til lunsj og så ved middagstid, sier Nerland.

På kontoret sitt kan Nerland følge med på opptakene som blir gjort i sju klasserom og auditorier, og han er særlig oppmerksom på om det blir tatt opp lyd fra forelesningen. Det hender nemlig at foreleserne glemmer å skru på mikrofonen.

– Om jeg ser at det skjer, så går jeg til klasserommet og sier i fra. I år har vi hyret inn en student som skal sjekke videoene som blir lagt ut, så nå har vi fått inn en ekstra kvalitetskontroll, sier Nerland.

Han sier at produksjonen av HiMoldeX-videoene er blitt mer strømlinjeformet med årene.

– Mediasite – som vi bruker til å gjøre opptakene – fungerer bedre nå enn det gjorde tidligere, sier Nerland.

Det er installert opptaksutstyr for HiMoldeX i seks rom i A-bygningen på campus – på 108, 112, 134, 202, 272 og 285, samt i B-136.