Arild Hervik, som inntil 1. februar var professor ved HiMolde, har ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Hervik-ledet utvalg foreslår endringer i hjelpemiddelpolitikken

Klokka 12.30 mottar statsråd Anniken Hauglie (H) i Arbeids- og sosialdepartementet rapporten fra hjelpemiddelutvalget som Arild Hervik har ledet.

Arild Hervik, som i en årrekke har vært HiMoldes mest profilerte professor, gikk av med pensjon 1. februar i år.

Men i dag overleverer han rapporten fra hjelpemiddelutvalget han har ledet til statsråd Anniken Hauglie. Pressekonferansen finner sted i Oslo, mens Arild Hervik vil være på Molde campus og delta på pressekonferansen via Skype.

LES MER: På toppen av ekspertveldet

Arbeids- og sosialdepartementets beskriver utvalgets arbeid slik:

«Mennesker med varige funksjonsnedsettelser har ofte rett til hjelpemidler fra folketrygden når disse er nødvendige for å skaffe eller beholde arbeid, bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleiet i hjemmet.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

Utvalget har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken for å møte fremtidens utfordringer – blant annet som følge av flere eldre. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området.

Departementet vil komme nærmere tilbake til spørsmålet om hvordan rapporten skal følges opp. »