Ansatterepresentantene Harald Martin Hjelle (bak f.v. ved bordet), Elin Mordal og Anette Kristin Myrstad går fra kroner null i honorar i 2016 til inntil 80 000 kroner i 2017 for arbeid i høgskolstyret. Foto: Arild J. Waagbø

Solid økning i styremedlemmenes godtgjørelse

Hver student, ansatt og eksternt medlem i høgskolestyret i Molde vil i 2017 kunne få 80 000 kroner i honorar for styrearbeidet.

Det ble resultatet da styret i dag behandlet Kunnskapsdepartementets nye satser for styregodtgjørelse. Styreleder – altså rektor – er ikke omfattet av ordningen.

Se styrets behandling av honorarsatsene 2t 49m 45s ut i opptaket:

Det betyr at høgskolens utgifter til styrehonorarer kan øke fra budsjetterte 250 000 kroner i 2017 til 800 000 kroner. Tidligere har bare eksterne styremedlemmer og studentrepresentanter fått relativt beskjedne honorar for styrearbeidet HiMolde, men fra nå av blir også de ansattes representanter honorert.

Da saken i dag kom på høgskolestyrets bord, var forslaget til vedtak at HiMolde skulle følge KDs satser og retningslinjer: 60 000 kroner i årlig grunngodtgjørelse, samt 7000 kroner for møter inntil fire timer og 10 000 kroner for møter over fire timer.

Ansattrepresentant Harald Martin Hjelle pekte på at forslaget innebar en «saftig økning» av honoraret for styrearbeidet, og tok til orde for moderasjon.  Han sa at det er forskjell på å sitte i styret ved de største universitetene og ved en liten høgskole. Han foreslo konkret å redusere KDs satser til 75 prosent for eksterne medlemmer og 50 prosent for ansatte og studenter i HiMolde-styret.

Ekstern styrerepresentant Berit Brendskag Lied sa i debatten at styremedlemmene er likeverdige, og at de derfor bør ha lik avlønning.

Etter noe diskusjon endte styreflertallet på at det skal være en årlig grunngodtgjørelse på 20 000 kroner til medlemmene i HiMolde-styret, og at man ellers følger KDs satser. Med seks planlagte styremøter i 2017 (om alle varer over fire timer), vil dermed ti faste styremedlemmer kunne få 80 000 kroner hver i styregodtgjørelse.

Én kommentar til “Solid økning i styremedlemmenes godtgjørelse”

  1. For å sitere en spiss tunge som jeg hørte uttale seg på ansattlunsjen i går: «Nå har vi vel endelig fått et styrevedtak som faktisk følges opp»

Det er stengt for kommentarer.