Torsdag strømmes møtet i høgskolestyret direkte fra Møtrerom 1 i A-bygningen på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø
Torsdag strømmes møtet i høgskolestyret direkte fra Møtrerom 1 i A-bygningen på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Følg høgskolestyrets møte på videostrøm

Torsdag strømmer Panorama høgskolestyrets møte på campus direkte fra klokka 08.25.

På sakslista står blant annet evaluering av omorganiseringen ved HiMolde, årsregnskap 2016 , årsrapport for 2016-17,  revidert budsjett for 2017 og orientering om Studiebarometeret 2016.

Les sakspapirene på HiMoldes hjemmeside.

Student Andreas Hustad - her i Panoramas portable kontrollrom - har regien på videostrømmen fra møtet i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø
Student Andreas Hustad – her i Panoramas portable kontrollrom – har regien på videostrømmen fra møtet i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Førsteamanuensis Heidi Hogset – som nylig ble valgt til prorektor – er ny nestleder i styret, og Hilde Aspås (til daglig iKuben-leder) trår inn som fast ekstern representant etter Berit Rokne. Sistnevnte ble nylig ansatt som rektor for Høgskolen på Vestlandet.

Studentrepresentant Mikkel Eine Furuset – som for tiden er på utveksling ved UC Berkeley ved San Francisco – skal delta på møtet via videolink, og blir dermed møtets natteravn. Californias  tidssone ligger ni timer bak den norske, så for han starter møtet en halvtime før midnatt.

Her er den planlagte kjøreplanen for styremøtet:

08.30: Innkalling, agenda og protokoll v/ Hallgeir Gammelsæter

08.45: Orientering om Campus Kristiansund v/ Gerd Marit Langøy

09.00: Evaluering av omorganisering v/ Turid Aarseth

10.00: Årsregnskap v/ Kari Gagnat

10.30: Årsrapport v/ Langøy/Gagnat

10.50: Tildelingsbrev 2017 v/ Langøy

10.55: Overtakelse av NTNU sine aksjer i HiKsu AS v/ Langøy

11.00: Styrehonorarer v / Gagnat

11.10: Revidert budsjett 2017 v/ Gagnat

11.20: OBS! Unntatt offentlighet: Tilsetting + opprykk

11.30: Lunsj

12.15-13.00: Studiebarometeret 2016  v/ Ottar Ohren

Styremøtet er over – se opptaket her: