HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter (t.v.) og statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

KD snur – også kvinner kan bli ny rektor ved HiMolde

Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Først fikk høgskolen beskjed fra KD om at bare menn kunne velges til å være rektor ved høgskolen i de kommende skoleårene – fra juli 2017 til ut juni 2019, etter at det ble kjent at professor Hallgeir Gammelsæter trekker seg fra rektorjobben midtveis i sin fireårige rektorperiode.

HiMoldes professor Kai Olsen karakteriserte dette som uheldig likestillingsmatematikk, og tidligere Molde-dekan Ottar Ohren pekte i et innlegg på at det var et likestillingsmessig dilemma å gå til valg på rektor med bare kandidater fra det ene kjønn.

Høgskolen ba departementet vurdere saken på nytt, og Haugstad opplyser til Panorama at departementet har snudd.

– Det er vanskelig å tolke loven, om rektor tilhører en valgkrets med undervisnings- og forskningsansatte eller om rektor ikke gjør det. Uansett kom vil til at det ville være rart – i den situasjonen Høgskolen i Molde står i – om man ikke kan velge den kandidaten som er best, uavhengig av kjønn. Det er sunn fornuft, og en rimelig tolkning av loven gir oss anledning til å bruke sunn fornuft. Så vi har altså kommet til den konklusjonen at kandidater av begge kjønn kan stille til valg som rektor, sier Haugstad.

Og legger til:

– Vi får vurdere om denne saken har avslørt en svakhet i regelverket eller ikke.

Departementets endelige konlusjon i saken er også i tråd med UiB-professor Jan Fridtjof Bernts kommentarutgave av UH-loven fra 2016, der han skriver at rektor skal velges «uten hensyn til kjønn».