Høgskolen i Moldes rektorkjede. Foto: Arild J. Waagbø

Se utspørringen av rektorkandidatene

Se utspørringen av de to rektorkandidatene, dekan Heidi Haavardsen og førsteamanuensis Steinar Kristoffersen.

Det er HiMoldes informasjonssjef Jens Petter Straumshein som leder utspørringen av rektorkandidatene. Det tas spørsmål fra publikum i salen, og kandidatene holder til slutt appell.