Figur fra [4]

Mønsterfotball

One of the most important things in chess is pattern recognition: the ability to recognise typical themes and images on the board, characteristics of a position and their consequences.”

Av HAUGEN og GEIR OTERHALS (medforfatter)

Kjetil Kåre Haugen er professor ved HiMolde.

Dagens spalte starter (se ovenfor) med et sitat fra Magnus Carlsen («I am chaotic and lazy»). Det Magnus her referer til, for øvrig fra et intervju med der Spiegel i 2010, er vel en av de viktigste egenskapene en topp sjakkspiller må ha for å lykkes; evnen til mønstergjenkjenning.

I følge Carnegie Mellon-professorene Gobet og Simon [1]¹ er denne egenskapen viktigere enn alle andre for å lykkes i sjakk. I alle fall klart viktigere enn det sjakkspillere omtaler som ’regning’, eller det å beregne konsekvenser av framtidige trekk.

Mønstergjenkjenning² i sjakk dreier seg om å kunne kjenne igjen brikkenes posisjon på brettet på et (eller flere) gitte tidspunkt i et sjakkspill og finne en (eller flere) linker til tidligere spilte spill (historisk) for så å utnytte denne kunnskapen til å øke sannsynligheten for å vinne spillet. Det å mentalt kunne identifisere ’kjente spillsituasjoner’, og utnytte dem til å velge gode trekk framover er altså, i følge ekspertene, en avgjørende egenskap for å lykkes i sjakk, noe de samme ekspertene påstår er Magnus Carlsens aller største force.

Mange lesere lurer nok på hvor dette bærer hen. Hva har dette med fotball å gjøre? Jo forleden, i en av mange lunsjdiskusjoner, ble ideen om å overføre denne ideen til fotball lansert. Det er noe uklarhet om hvem som var ideens egentlige far, men artikkelforfatterne hadde ubetinget en finger med i spillet.

Slike situasjoner skaper begeistring på toppen av Haugen. Vi tror gjerne vi har gjort en epokegjørende nyvinning. Uheldigvis, og som så ofte før, andre har tenkt tilsvarende tanker før oss. Det finnes til og med seriøs forskningslitteratur på området – se for eksempel [3], [4], [5].

Selv om vi ikke kan sies å være oppfinnerne, er allikevel en slik tanke besnærende. Kanskje dette er veien å gå for å bringe landslaget tilbake til gamle høyder? For ikke å snakke om MFK inn i Champions League? Ettersom verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen er norsk, bør vi kanskje vurdere å bringe ham inn på trenersiden for å gi norsk fotball nødvendig øyeblikkelig hjelp? Gutten er jo til og med interessert i verdens mest avansert ballspill. Enkelte medlemmer har til og med observert ham (kun på TV-skjermen riktignok) ta avspark på Santiago Bernabeu for Real Madrid.

Når den verste viraken etter vår nyvunne kunnskap har lagt seg, kommer det på litt gebrokkent norsk fra en av kollegiets nyansatte, en usedvanlig trivelig italiensk professor med ikke ubetydelig fotballkunnskap. Er det ikke et poeng at en fotballtrener har noe mer fotballkunnskap enn interesse? Faktisk erfaring på høyt nivå mener de fleste eksperter er en absolutt nødvendighet for å kunne håndtere den komplekse menneskegruppa et fotballag tross alt er. Det er som kjent vanskelig å bli motivert av en person en ikke respekterer. Jeg er foreløpig ikke så godt kjent med verken landet Norge eller norsk sjakk og fotball, men jeg vet at en annen høyprofilert norsk sjakkspiller også har betydelig fotballerfaring; Simen Agdestein. Han har så vidt meg bekjent til og med spilt på landslaget – 8 A-landskamper.

På vei ut fra lunsjen slår det meg at det kanskje ikke er så overraskende at det måtte italiensk hjelp til for å få fram en god løsning. I fotball, i alle fall den defensive delen av spillet, har nemlig romerne litt av hvert å vise til. For en gangs skyld skal jeg driste meg til å gi et konkret råd. Har du litt penger til overs, hvorfor ikke sette dem på seier til Juventus i Champions League-finalen mot Real Madrid. Om ikke annet kan i alle fall mønsterfotball garanteres i den kampen.

God kamp!

REFERANSER

[1]       F. Gobet and H. A. Simon: The roles of Recognition Processes and Look-Ahead search in Time-Constrained expert Problem Solving: Evidence from Grandmaster Level Chess. Psychological Science, 7, 52-55, 1996

[2]       C. F. Chabris and E. S. Hearst: Visualization, pattern recognition and forward search: effects of playing speed and sight of the position on grandmaster chess errors. Cognitive Science, 27, 637-648, 2003

[3]       G. K. Jonsson, S. H. Bjarkadottir, B. Gislason,  A. Borrie and M. S. Magnusson: In book: L’éthologie appliquée aujourd’hui, Edition: 3, Chapter: Detection of real-time patterns in sports interactions in football, Publisher: Levallois-Perret, Editors: C. Baudoin, pp.37-45, 2003

[4]       M. Amatria, D. Lapresa, J. Arana, M. T. Anguera and G. K. Jonsson: Detection and selection of behavioral patters using theme: A concrete example in grassroots soccer. Sports, 5, 20, 2017, doi: 10.3390/sports5010020

[5]      A. Grunz, D. Memmert and J. Perl: C. F. Chabris, E. S. Hearst: Tactical pattern recognition in soccer games by means  of special self-orgnizing maps. Human Movement Sicence, 31, 334-343, 2012 

FOTNOTER

¹ De med spesiell interesse for temaet bør også ta en titt på [2], der Harvard-psykologene Chabris og Hearst videreutvikler Gobet og Simons arbeid.

² Mønstergjenkjenning er, som mange sikkert er kjent med, et sentralt område innen ’computer science’, noe som heldigvis ikke har relevans i denne sammenhengen.

–> Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Arve Hjelseth og Maren Sæbø skriver fast i Panorama.