Stål Bjørkly er professor i psykologi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Får fagpris på konferanse om rettspsykiatri i Split

Stål Bjørkly, professor i psykologi  ved HiMolde, hedres denne uka med en pris av fagfeller på en konferanse om rettspsykiatri i Split i Kroatia.

Bjørkly mottar prisen – Rüdiger Müller-Isberner Award – på den 17. årlige konferansen i regi av International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), som startet i Split i dag.

Prisen har sitt navn fra Dr. Rüdiger Müller-Isberner, som har vært sentral i oppbyggingen av IAFMHS og videre har utmerket seg med hvordan han har integrert vitenskap og psykiatrisk praksis.

«This award will be presented each year at the annual conference to delegates nominated for a conference paper that clearly illustrates the link between research and its impact on practice,» skriver organisasjonen i konferanseprogrammet.

Bjørkly hedres for sin forskning på voldsrisikovurdering og behandling av vold hos mennesker med psykiske lidelser, og skal på konferansen lede et symposium med tittelen «Biomarkers of violence – Conceptual issues and research in Norway and Sweden.

Der vil blant annet førsteamanuensis John Olav Roaldset ved NTNU vil presentere en fersk fagartikkel om sammenhengen mellom lavt kolesterolnivå og voldsrisiko hos mannlige (!) akuttpsykiatriske pasienter som Bjørkly har vært medforfatter på.

Denne forskningen ble nylig omtalt i Dagens Medisin, mens fagartikkelen kan leses i Psychiatry Research i tidsskriftbasen Science Direct.

– Lavt nivå av det gode kolesterolet HDL gir en økt voldsrisiko for menn på 10-15 prosent, så biomarkøren kan være utslagsgivende for f.eks. behandlingens lengde, sier Bjørkly, som opplyser at forskerne ikke har sett en tilsvarende sammenheng for kvinnene i undersøkelsen.

Han forklarer at forskernes hovedhypotese er at lavt HDL-nivå fører til lavere transport av neurotransmitteren serotonin, noe som fører til økt risiko for impulsiv aggresjon for mennene som forskningen omfatter.