Gruppebilde inne på Skoda museum etter endt guidet tur gjennom produksjonsområdet til Skoda. Foto: Andreas Hustad
Gruppebilde inne på Skoda museum etter endt guidet tur gjennom produksjonsområdet til Skoda. Foto: Andreas Hustad

Logistikk ved HiMolde på tur til Praha

PRAHA (Panorama): Avdeling for Logistikk ved HiMolde har de siste årene arrangert klasseturer for bachelor i logistikk. I år gikk turen til Praha i Tsjekkia.

Med et fullspekket program bestående av bedriftsbesøk til Skoda, besøk til forskjellige bryggerier, og et besøk til bedriften Linet, reiste 21 studenter fra HiMolde til Tsjekkia onsdag morgen. Panorama har intervjuet studentene som har vært ansvarlig for planleggingen av denne turen.

– Hva ligger bak denne turen? Hvordan startet dette?

– Det startet etter Tyskland-turen i fjor, hvor man ikke var helt fornøyd med boforholdene, at vi ikke fikk besøke det vi ønsket. Så vi ønsket å gjøre det «rett» i år! Derfor har vi hatt stort fokus på hvor vi skulle bo. At det var fint, og at det skulle være hotell, og ikke hostel, har vært svært viktig. Noe annet vi har hatt høyt på prioriteringslisten er at vi skulle få et bedriftsbesøk, og ikke dra på museum som vi gjorde i fjor. Vi ønsket å få besøke bedrifter som produserer noe. Det lyktes vi med, med et besøk til Skoda sitt produksjonssenter i Tsjekkia.

Sebastian Gustafsson intervjuer studentene som har vært ansvarlig for turen. F.v. Pia Botterli, Sebastian Gustafsson, Heléna Viktoria Camitz-Leidland, Vegar Misund og Amalie Sætrevik (ikke tilstede; Jon Runar Hellandsvik Heggelund). Foto: Andreas Hustad
Sebastian Gustafsson intervjuer studentene som har vært ansvarlig for turen. F.v. Pia Botterli, Sebastian Gustafsson, Heléna Viktoria Camitz-Leidland, Vegar Misund og Amalie Sætrevik (ikke tilstede; Jon Runar Hellandsvik Heggelund). Foto: Andreas Hustad

– Hvordan føler dere planleggingsarbeidet har gått, og kontakten av foretakene, og hvilke tråder har dere dratt i?

– Vi fikk god hjelp fra Zuzana (red.adm. visedekan for vitenskap og forskning ved universitetet Tomas Bata) og Jakub (red.adm. studerer bachelor i risikostyring ved Tomas Bata). Vi har hatt mye flaks, siden vi egentlig ikke hadde noen idé om hvor vi skulle dra. Øverst på ønskelista sto Praha, så vi prøvde å finne bedrifter. Men det er vanskelig å finne bedrifter i et helt fremmed land. Ganske tidlig fant vi Skoda, og vi fikk en avtale gjennom Zuzana og Jakub som hjalp oss stort!

– Nå sa dere Praha, men kom det bare fra det blå?

– Noe av det første vi gjorde var å lage et tankekart over hvor vi ønsket å dra. Tidlig i prosessen ble mye strøket av lista fordi det var for dyrt. Det var nok derfor Praha skilte seg så mye ut fra de andre alternativene. Det samarbeidet HiMolde har hatt med universitetet Tomas Bata i Zlin har vært hatt en stor betydning for vår avgjørelse av reisemål. Og det at Skoda hadde det så tydelig på sine sider at de hadde turer med guide, gjorde vårt valg enkelt. Olav Hauge (red.anm. amanuensis på avdeling for logistikk ved HiMolde) sitt kontaktnettverk til Tsjekkia var og med på denne bestemmelsen. Vår oppfatning er at det er mange bedrifter som ønsker å vise seg frem, men ikke alle har lyst å ta imot grupper som de aldri har hørt om.

– Det er mye som kan gå feil. Hadde dere noen andre alternativ som dere hadde tenkt over i tilfelle det skulle skjært seg med Skoda?

– Vi spurte Olav om dette og fikk tilbakemelding om at hvis vi ikke får dra til Skoda, reiser vi ikke til Praha!

Besøk hos Skoda
Skoda er et tsjekkisk bilmerke eid av Skoda Auto, som igjen eies av Volkswagen-konsernet. Ved fabrikken som ble besøkt på denne turen produserer de rundt 2500 biler per dag. Per dags dato dekker Skoda-fabrikken et areal på 2,2 kvadratkilometer og de har brukt ca. 98% av alt ledig areal. På denne fabrikken lager de alle Skoda-modellene de i dag har i produksjon. De produserer mange av komponentene selv, som chassis, dører og noen motortyper. De har ansatt rundt 20 000 personer, der det til enhver tid er 7000 personer, egne og innleide, på området.

Fabrikken har blant annet egne metallverksted, sveiseverksted og ferdigproduksjonshaller. På metallpressingen presser de metallet til rette former, kutter det til og sender produktet videre til sveiseverkstedene. Sveiseverkstedene til Skoda er 90% automatisert med rundt 600 roboter per verksted. I denne prosessen benytter Skoda 1200 tonn stål hver dag for produksjon av stålkomponenter til 3000 biler. Rundt 40% av alt stålet blir sendt tilbake til diverse bedrifter for gjenvinning.

Skoda-fabrikken tar imot 7500 semitrailere i uken med komponenter til mat- og bilproduksjon. Hver dag produserer kantinene inne på fabrikkområdet 17 000 måltider som de ansatte kan kjøpe i de mange kantinene plassert rundt på området.

Olav Hauge og student Vegar Misund poserer på Skoda Museum. Foto: Andreas Hustad
Olav Hauge og student Vegar Misund poserer på Skoda Museum. Foto: Andreas Hustad

Det siste som ble vist frem av guidene inne på fabrikkområdet var sluttmonteringslinjen. Originalt før de nye monteringshallene ble satt opp lagde de 300 biler. På de nye monteringshallene lager de rundt 1200 biler per døgn. I den monteringshallen som studentene fikk besøke lager de 1141 biler per døgn. Fabrikken jobber med Just-In-Time (JIT) prinsippet fra LEAN, som vil si at de lager ikke biler som blir satt på et ferdigvarelager. Hver bil tar 43 minutt og ferdigstille. Det tar så lang tid siden de må kjøre alle bilene gjennom spesielle lystunneler for å se etter feil og mangler på bilen. Det vil da si at de ferdigstiller to biler per minutt.

Gjennom hele første del av ferdigstillingen blir bilene transportert på store transportbånd. Her jobber de ansatte i team på fire til seks personer med en teamleder per team. Ferdigstillingen har en takttid på 59 sekunder. På hver arbeidsstasjon er det satt opp to-boks-system som etterfylles av automatiserte roboter eller lageransvarlige. Robotene bruker maksimalt 55 sekunder på å transportere komponentene til transportbåndene. Hovedårsaken til at de klarer å ha så lav takttid er at 80% av alle operasjoner ved Skoda er standardiserte. Skoda har svært lav feilproduksjon, med bare 0.1% feil i produksjon per dag.

Jakub Smolan forteller student Sebastian Gustafsson om sin første bil. Foto: Andreas Hustad
Jakub Smolan forteller student Sebastian Gustafsson om sin første bil. Foto: Andreas Hustad

I sluttbuss monteringshallene jobber det 1700 personer. De jobber i tre skift á åtte timer på sluttmonterinslinjen. De har en fastlønn lik 1200 euro i måneden, før tillegg og privilegier. Når guiden ble spurt om hvile privilegier de ansatte har, flirte hun og sa at det likte hun egentlig ikke å svare på. Flirende sa hun at et av de beste privilegiene de ansatte ved Skoda har, er at de får jobbe på Skoda. Hos Skoda er 12% av de ansatte kvinner der de fleste jobber innen logistikk, men de ønsker seg gjerne flere kvinnelige ansatte.

Av de ferdigproduserte bilene, blir rundt 60% av bilene sendt ut i verden med tog. Resten blir lastet opp på lastebiler og skysset ut.

– Når kjente dere at programmet var helt fastsatt? Har det vært mye usikkerhet?

– På onsdag kanskje? Det var ganske nærme reisen vi var helt sikre på at alt var spikret, men vi har visst programmet siden vi la frem turen for studentene. Da hadde vi fått beskjed om at det var ganske fastslått. Alt var da avtalt og bestilt. Skoda var bestilt, turen til Staropramen var bare en tur vi booket på nettsiden deres, og en eventuell tur til Continental ble raskt avslått når vi fant ut at vi ikke kunne komme oss dit. Turen til Continental ble byttet ut med besøk til bryggeriet Zichovec.

Studentene Sebastian Gustafsson (t.v) og Mangar Haugen koser seg med en øl etter endt tur hos Staropramen. Foto: Andreas Hustad
Studentene Sebastian Gustafsson (t.v) og Mangar Haugen koser seg med en øl etter endt tur hos Staropramen. Foto: Andreas Hustad

Tur til Linet og Zichovec
Torsdag ble var det bestilt inn en buss som tok studentene ut av Praha og nordvest til den lille byen Slaný. Linet er en ledende leverandør av sykehussenger. Selskapets suksess er basert på innovasjoner som bidrar til å forbedre helsetjenestestandarden i mer enn 100 land over hele verden. Hos Linet fikk studentene se og teste de nyeste modellene av sykesenger.

Student Vidar Kvilhaugsvik ble under besøket hos Linet selvutpekt som prøvekanin av sykesengene. Foto: Andreas Hustad
Student Vidar Kvilhaugsvik ble under besøket hos Linet selvutpekt som prøvekanin av sykesengene. Foto: Andreas Hustad

En av investorene til Linet har bygd opp bryggeriet Zichovec. Bryggeriet består av et mini-bryggeri med en kapasitet på 1000 hektoliter per år og et produksjonsanlegg i Louny som etter planen skal ha en kapasitet på 10 000 hektoliter. Mini-bryggeriet vil fokusere på spesielle øltyper etter produksjonsanlegget er ferdig utbygget.

Gruppebilde utenfor Zichovec bryggeri. Foto: Andreas Hustad
Gruppebilde utenfor Zichovec bryggeri. Foto: Andreas Hustad

– Hvilke utfordringer har dere hatt med planleggingsarbeidet og under turen? Det er jo mye som skjer bak kulissene.

– Vi kjørte tidligere i høst en meningsmåling på hvor mye en student var villig til å betale for en slik tur, og der svarte de fleste at de ønsket ikke å betale mer enn 3000 kroner som egenandel. Hadde vi satt en høyere pris ville det vært en enda mindre etterspørsel. I utgangspunktet hadde vi en svært lav etterspørsel. Den største utfordringen for oss har vært nettopp det at vi har hatt problemer med å fylle opp alle plassene på turen. Dette er noe vi har aktivt jobbet med siden september, men vi har fremdeles ikke klart å fylle de 25 plassene til turen. I starten hadde vi forhåpninger om at det skulle bli motsatt slik det var på turen til Rotterdam, slik at vi måtte ha loddtrekning om hvem som skulle få være med. Interessen for slike turer som dette har vært dalende de siste årene. Både turen til Tyskland i fjor høst og turen til Gøteborg nå i vår hadde ledige plasser. Vi har også lagt merke til at interessen for å dra på Transport- og Logistikkonferansen har vært stadig synkende. Kanskje mange ikke har noen formening om hvordan disse turene er, eller kanskje de har hørt om turen til Tyskland som var en «flopp». Ingen fra første klasse i logistikk har meldt seg på denne turen. Det tror vi kommer av at de ikke kjenner hverandre godt nok. Det flest tredjeklassinger som er med, og noen andreklassinger. Dette tror vi kommer av samholdet i klassemiljøene. Vi i tredjeklasse har et veldig bra samhold. Vi stiller spørsmål ved hvorfor det er så lav interesse for disse turene. Det er en unik mulighet for å få komme på «innsiden» av bedrifter og få se hvordan de jobber. Svært få kan si de har stått inne hos Skoda og sett og hørt hvordan de jobber med blant annet LEAN.

– Hvorfor er det så vanskelig å lokke studenter med på disse turene? En idé til senere år kan jo å kjøre en undersøkelse etter denne turen for å få et innblikk i hva man kan gjøre annerledes.

– Dette er noe vi er svært sikre på at Olav og skolen ønsker at vi skal gjøre. Hvis vi får en god evaluering, vil det være lettere neste gang en slik tur skal gjennomføres. Det har vært prat rundt disse turene at de skal arrangeres annet hvert år eller enda sjeldnere.

– Hva tar dere med dere fra denne turen?

– Jeg synes det har vært en veldig kjekk tur. Vi har fått sett de tingene vi har lært i timene på skolen i praksis så vi kan sette det i et bedre virkelighetsperspektiv. Spesielt med Skoda-produksjonen klart fremme i minnet, med mye bruk av LEAN, sier Heléna Viktoria Camitz-Leidland.

Vegar Misund sier til Panorama at han generelt sett har vært fornøyd med denne turen.

– Jeg har vært svært oppslukt av ølproduksjon og ølsmakingen, og Skoda-turen. Jeg er ikke fullt så fornøyd med turen til Linet sett i lys av hva vi fikk se hos Skoda. Skoda var helt unikt! Vi var svært uheldig med besøket hos Linet ettersom vi kom midt i en ombygningsprosess der all hovedproduksjon deres var midlertidig tatt ned.

– Blir det vanskelig å få gjennomført en slik tur på nytt? Eller er det realistisk at det blir annenhvert år?

– Det er absolutt gjennomførbart å legge opp til flere slike turer, med forbehold om at man har et kontaktnettverk i det landet man ønsker å dra til! Vi tror det er mer realistisk å ha et slikt arrangement annenhvert år, rett og slett fordi det er mye som arrangeres av HiMolde, som for eksempel bedriftsbesøk til lokale bedrifter.

Etter endt besøk hos Skoda fikk alle studentene fri ut helgen. Mandag morgen skal de fleste av studentene reise direkte til Transport- og Logistikkonferansen 2017 som holdes på Gardermoen. Panorama er tilstede og dekker konferansen.

Siden ingen av studentene ønsket å prøvesitte gynekologstolen Linet hadde på utstilling, hev Olav Hauge seg rundt og viste studentene hvordan det skal gjøres. Foto: Andreas Hustad
Siden ingen av studentene ønsket å prøvesitte gynekologstolen Linet hadde på utstilling, hev Olav Hauge seg rundt og viste studentene hvordan det skal gjøres. Foto: Andreas Hustad