NFFs Henrik Lunde (t.v.) og ordstyrer Kjell Marius Herskedal, førsteamanuensis ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

NFF-leders jobbtips: – Ta verv i lokale klubber

– Ta verv i lokale klubber og idrettslag. Hver linje du har mer enn andre på CV-en teller, var NFFs Henrik Lundes beste jobbtips til HiMolde-studentene.

Onsdag formiddag var Henrik Lunde, som leder Seksjon barn og ungdom i Norges Fotballforbund (NFF) og lederutdanningsprogrammet, gjest til en spørsmålsrunde i regi av studentutvalget Sport Management Seminars.

Lunde begynte å snakke om kompetanseutviklingen i idrettslag og klubber som driver med fotball, og Fotballforbundet satser nå hardt på nettkurs. Blant annet skal forbundets Lederkurs 1 rulles ut som nettkurs, og dette gjøres i samarbeid med HiMolde. Også antidopingsprogrammet Rent Idrettslag (Ren Klubb) kjøres som nettkurs.

– Det er en stor fordel at vi slipper å samle folk og at de må møte opp, når kurset kan tas på nettet. Vi har bra kurs i klubbledelse, men må være på ballen og endre oss i takt med tiden. E-læring er fleksibelt og interessant, og kursene kan oppdateres kontinuerlig med aktuelt stoff og nyheter. Vi kan ikke satse på et kurshefte som skal overleve de neste 30 år. Ellers er rollespesifikke erfaringsutvekslingsmøter i kretsene noe som begynner å komme, sa Lunde.

Lunde tok også opp at det må gjøres et arbeid for å få flere kvinnelige ledere, og yngre ledere uansett kjønn, inn i ledelsen i klubbene.

– Der må særlig valgkomitéene være på hugget, slik at klubbledelsene i større grad er representative for spillergruppene, sa Lunde.

Studentene som var samlet i kantina spurte Lunde om hans beste jobbtips, og som nevnt manet han til frivilliget og CV-bygging.

– Det er viktig å få praksisplasser og nettverk inn allerede under studiene. Man kommer ikke rett herfra og inn i sjefsstolen i Molde, slo Lunde fast.

– Utfordrende frivillighet

Lunde pekte på at Idretts-Norge står overfor utfordringer og dilemmaer knyttet til ansettelser kontra frivillighet, og også egenbetaling kontra dugnadsinnsats.

– I idretten er det vanlig å både betale og bidra, men dette er i større og større grad en utfordring. Mange roper på kvalitet, for eksempel i form av bedre trenere, men da blir også idretten dyrere. I norsk idrett er det et mål at alle skal være med, så vi står overfor en hel del utfordringer på dette området fremover, sa Lunde.

Lunde sa at undersøkelser blant fotballederne viser at deres største utfordringer er å få inn penger og rekruttere frivillige. Og det er ikke det å vinne Norway Cup som er ledernes fremste målsettinger.

– Det viktigste for lederne er å skape et godt nærmiljø og oppvekstmiljø, sa Lunde.

Studentutvalget Sport Management Seminars har livnet til igjen, og studentene sluttet opp om spørsmålsrunden med Henrik Lunde i kantina på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Lunde mener at fotballen må bli mer fleksibel i tiden fremover, satse på sånt som lag med sju og ni spillere, og skape arenaer for alle de som ikke sikter seg inn mot landslaget. Og til dette arbeidet  må det rekrutteres gode ledere.

– Lederne skaper rammene rundt idrettsutøvelsen, og med dårlige ledere så ramler det hele sammen. Det er ikke samme trykket, fra mediene for eksempel, mot ledere som det er mot trenere og det mer sportsnære, men det er også et faktum at det sjelden er kamp om å få ledervervet i klubbene, sa Lunde.

Da Lunde fikk spørsmål fra salen om hva slags matching hans syns unge spillere bør få, var han klar på at det er lite læring på å hente i å få skambank ute på banen.

– Hva slags læring er det i å vinne eller tape 10-0? Eller for å ta et virkelig eksempel: 48-0 på to ganger tjue? Riktig matching er viktig, men samtidig er det slik at det er veldig lite av de kjente 10 000 timene som er kamper. Jeg tror at egentrening har veldig mye å si for utvikling av spillerferdigheter, sa Lunde.