En vaffel = 20 kroner. Foto: Pexels (CC0)

En realistisk eksamen i sportsøkonomi

Årets sensurresultater i sportsøkonomi var ikke så veldig oppløftende. Etter en nærmere analyse tror vi at årsaken ligger i oppgavene. Over de siste årene er studentene bedt om å forholde seg til begreper som «uncertainty of outcome» og «winners curse». Dette ligger nok langt fra studentenes hverdag.

Av KAI A. OLSEN og KJETIL K. HAUGEN, professorer ved HiMolde

Løsningen må være å gjøre oppgavene mer realistiske. Det kan vi gjøre ved å koble disse til hva som skjer i idretten i dag, slik at oppgavene handler om hva som skjer i den virkelige verden. Noen eksempler er gitt under.

I alle oppgavene antar vi at en vaffel koster 20 kroner, og at medlemsavgiften er 100 kroner.

Oppgave 1 – workshop

Idrettsforbundets workshop kostet 300 000 kroner. Hvor mange vafler må en selge for å dekke inn kostnadene til workshopen?

Oppgave 2 – middag

Idrettsforbundet arrangerte en middag under OL i London for 40 gjester. Denne kom på 60 000 kroner. Hva ville idrettsforbundet ha spart om de serverte vafler isteden (vi regner med at det går tre vafler per person).

Oppgave 3 – vin

På restaurant kan Idrettsforbundet bestille den billigste vinen til 500 kroner, eller en langt dyrere til 1800 kroner. Hvor stor er forskjellen regnet i vafler?

Oppgave 4 – konsulenter

Idrettsforbundet har over fire år brukt fire millioner kroner på konsulenthjelp fra First House. Din jobb er å dekke inn dette beløpet ved å rekruttere nye medlemmer. Vi kan anta at dette kan skje ved at du registrer n nye medlemmer hvert år i fire år. Hva blir n? Du kan anta at ingen av de nye medlemmene melder seg ut, og at alle betaler medlemsavgiften sin.

Oppgave 5 – doping

En idrettsutøver gjør alt for å vinne. Likevel er sesongens beste plassering nr. 15, dårligere enn tidligere sesonger der hans beste plassering var nr. 9. Idrettsutøveren har fått muligheter til å ta et dopingmiddel i en periode. Han forventer at dette vil gi en sannsynlighet på 0,7 for å komme på pallen i neste sesong. Samtidig er risikoen for å bli tatt 0,6. Hva bør han gjøre ut fra en økonomisk betraktning?

Oppgave 6 – regissering

Over flere år har nordmenn dominert pallen i en idrettsgren. Til å begynne med så en på dette som storartet. Men dominansen har ført til langt lavere interesse fra utlandet. TV-inntektene svikter når seerne velger å se på andre idrettsgrener. Også her hjemme forsvinner interessen når VM og OL begynner å se ut som et NM. En forstår at sportens framtid er avhengig av at det er deltagere fra mange land i toppen, helst land med mange innbyggere og potensielt mange TV-seere. Det vil også styrke interessen om en har avslutninger der det er tiendedelene som avgjør hvem som kommer først over målstreken. Diskuter hva en kan gjøre for å oppnå dette, for at en i all stillhet kan regissere konkurransene.

Oppgave 7 – smøring

Diskuter begrepet smøring i idretten.