Førsteamanuensis Lise Lillebrygfjeld Halse er fagansvarlig for videreutdanningen i Innovasjon og industriet internett. Foto: Arild J. Waagbø

Sender ledere på innovasjonsutdanning til San Francisco for tredje gang

– Det er verdifullt å ha kontakt med – og ha et tilbud til – næringslivet, sier førsteamanuensis Lise Lillebrygfjeld Halse ved HiMolde.

Halse er fagansvarlig for etterutdanningen i Innovasjon og industrielt internett, som i april setter kursen for San Francisco og Silicon Valley med sin tredje klasse eller kull. I vår er det 17 deltagere på kurset, som gir 15 studiepoeng til en eventuell mastergrad for de som kan skilte med en bachelorgrad fra før.

– Det er stort sett ledere som deltar på kurset, og i vår har vi f.eks. et betydelig innslag av folk fra kraftbransjen, opplyser Halse.

Geir Arne Svenning er EUV-leder ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Geir Arne Svenning er EUV-leder ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Geir Arne Svenning, som er EUV-leder (Enhet for utadrettet virksomhet) ved HiMolde, sier at kurset – inkludert vårens gruppe – i alt har hatt cirka 60 studenter. Prislappen for vårens kurs er 40 000 kroner, pluss utgifter til reise og overnatting. Førsteamanuensis Oskar Solenes, som skal være reiseleder på California-turen, orienterte i dag studentene om programmet i San Francisco-området.

Lise L. Halse opplyser at videreutdanningen, som i stor grad handler om innovasjon, går over tre samlinger i Molde og det ukelange seminaret i San Francisco-området.

– Ny teknologi medfører nye forretningsmodeller og design av nye tjenester. Vårens gruppe er en engasjert gjeng, og vi har hatt mange artige diskusjoner, sier Halse.

Både hun selv og professor Hallgeir Gammelsæter har forelest på innovasjonskurset, men også fagfolk fra NTNU og BI hentes inn til samlingene.

– Jeg skulle gjerne ha sett at vi hadde Master of Management ved HiMolde. Det hadde vært tøft! Men det en vei å gå før vi eventuelt er der, sier Halse.

Cathrine Barth, som leder Circular Norway, ga en innføring i sirkulærøkonomi da kursdeltagerne var samlet på Molde campus i dag. Foto: Arild J, Waagbø
Cathrine Barth, som leder Circular Norway, ga en innføring i sirkulærøkonomi da kursdeltagerne var samlet på Molde campus i dag. Foto: Arild J, Waagbø

Cathrine Barth, leder for Circular Norway, foreleste onsdag om digital innovasjon og tjenesteinnovasjon, samt om sirkulærøkonomi, da kursgrupppa var samlet i Protomore Kunnskapspark.

– Jeg orienterte blant annet om sirkulærøkonomiske metoder og praktiske verktøy som kan brukes for å gjøre produkter og tjenester mer bærekraftig. Et lite tiltak kan være å kartlegge virksomhetens verdikjede. Et annet kan være å se søppel, f.eks. på byggeprosjekter, som materialer som kan selges. Da går ikke ressurser til spille, og man slipper kostnader knytte til avfallshåndtering, sier Barth.