Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide (t.v.) og informasjonssjef Jens Petter Straumsheim ved HiMolde gledet seg i dag over rekordhøye søkertall til høgskolen. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde på norgestoppen i relativ økning i søkertall

Dagens tall fra Samordna opptak viser at 1155 søkere har en utdanning ved HiMolde  som førstevalg. Økningen er på nær 18 prosent fra i fjor, noe som plasserer HiMolde på norgestoppen.

Informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide (t.v.) og informasjonssjef Jens Petter Straumsheim ved HiMolde gledet seg i dag over rekordhøye søkertall til høgskolen. Foto: Arild J. Waagbø

Blide fjes, kaker og brus på Molde campus i dag vitnet om de gode nyhetene fra Samordna opptak. Søkertallene til HiMolde i Samordna opptak er de beste noensinne. Og i tillegg kommer 1112 søkere i lokalt opptak, noe som gir totalt 2267 søkere som ønsker å starte studier på Molde campus og i Kristiansund høsten 2018.

– Det er absolutt mulig å være lille Høgskolen i Molde, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, som naturlig nok er svært fornøyd med årets studentrekruttering.

Ansatte og studenter på Molde campus feiret søkertallene med brus og kake i kantina. Foto: Arild J. Waagbø

Økningen i Samordna opptak-søkertallet fra i fjor på 17,62 prosent plasserer høgskolen på norgestoppen i relativ økning blant landets UH-institusjoner med brede utdanningsprogrammer, fulgt av Universitetet i Tromsø (14,34 prosent) og Høgskolen i Innlandet (12,75 prosent). Høgskolen slår da også den relative søkerveskten ved NTNU Ålesund (11,6 prosent) og Høgskolen i Volda (7,64 prosent). Over hele sektoren økte søkertallene med 4,73 prosent.

2017: Nær tusen har HiMolde som førstevalg

Satsingen på nettstudiet i IT er en stor suksess, med nær doblet søkertall etter debuten i 2017/18-skoleåret. Videre er veksten stor både for vernepleie- og sykepleierutdanningene. I alt 395 har søkt seg inn på vernepleie: 150 på heltid i Molde og 245 på deltid i Kristiansund (sistnevnte er et søkertall fra lokalt opptak – se tabell om lokalt opptak under).

– Jeg tror studietilbudet våre treffer trender blant studenter og i samfunnet, og at fag som IT og helse er etterspurt både av både ungdom og arbeidsliv. Informasjonsavdelingen har også gjort et godt arbeid med rekrutteringen. Vi har hatt flinke og gode studenter på utdanningsmessene, og vi har i større grad enn tidligere markedsført oss på sosiale medier, sier Langøy.

Samordna opptak for høsten 2018 (førstevalg):

Studium 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sykepleier 143 161 192 250 254 293
Vernepleier 71 77 80 133 102 150
Bedriftsøkonomi 40 36 36 44 37 51
Idrett og adventure 36 37 25 31 23 25
IT (HiMoldeX) 113 192
IT 35 37 34 39 31 35
Statsvitenskap 18 13 15 10 16 20
Juss 52 72 75 40 66 44
Logistikk/SCM 86 98 98 93 80 96
Regnskap og revisjon 18 15 21 33 44 N/A
Øk/adm 93 75 87 65 74 84
Marin logistikk/øk. 43 47
Sport Management 83 68 64 39 49 56
Juss og adm. 35 39 53 50 35 44
Petroleumslogistikk 183 147 71 22 15 18
I alt 931 875 851 849 982 1155
Jens Petter Straumsheim (t.v.) og Jan Ragnvald Eide er informasjonsavdelingen ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim, informasjonsrådgiver Jan Ragnvald Eide og opptaksleder Øystein Nerland opplyser at det var stor spenning knyttet til søkertallene, helt til fristen gikk ut søndag 15. april.

Da de sjekket tallene fredag, var det 775 søkere via Samordna opptak. Fasiten viser at ganske nøyaktig 1 av 3 søkere til HiMolde bestemte seg i aller siste liten.

– Økningen kommer særlig på studier som gir trygge jobber, som sykepleie og vernepleie. Søkerne er ikke dumme. De etterspør den kompetansen som trengs, sier Straumsheim.

Straumsheim og Eide sier at avdelingen har kostnader på cirka 500 000 kroner knyttet til utdanningsmesser, mens cirka 400 000 kroner går til annonser i trykte medier og cirka 400 000 kroner til Facebook, Instagram og Google.

– Markedsføringen vår dreier fra papir til nett, og vi har i økende grad spisset den mot utvalgte grupper. I tillegg har vi søkeord-optimaliserte nettsidene våre , sier Eide.

Student Victoria Ness er sjef for Åpningsuka 2018. Foto: HiMolde

Også studentene gleder seg over rekordtallene.

– Økte søkertall til Høgskolen i Molde vil skape mer liv under åpningsuka! Studenthverdagen her i Molde skaper gode rammer for samhold og samarbeid, og dette skal gjenspeiles i Åpningsuka 2018. Vi ønsker å ta godt imot de nye studentene. Samtidig er det viktig å imøtekomme behovene til de allerede eksisterende studentene, sier Åpningsuke-sjef Victoria Ness i en pressemelding fra HiMolde.

De høye søkertallene er imidlertid ikke gode nyheter for alle. Av de 293 som har søkt seg til sykepleie, vil det bare bli tatt inn 120 studenter. Og bare 50 av de 150 søkerne til vernepleie på fulltid vil få studieplass. Fagkreftene på de nevnte programmene kan konstatere at inntakskvaliteten på studentene øker som følge av konkurranse om studieplassene.

Lokalt opptak for høsten 2018:

Studium 2018
MSc logistikk 190
MSc logistikk (erfaringsbasert) 39
MSc SOL 77
MSc Sport Management 53
MSc øk/adm 91
MSc petroleumslogistikk 31
Psykisk helsearbeid 124
Psykososialt arbeid m/ barn og unge 59
Habilitering og miljøarbeid 28
Trygg legemiddelhåndtering 51
Avansert klinisk sykepleie 43
MSc helse- og sosialfag II (heltid) 4
MSc helse- og sosialfag II (deltid) 30
Voldsrisikohåndtering 9
Emnestudier bachelornivå høst 30
Bærekraftig byutvikling 2
Vernepleie deltid (KSU) 245
I alt 1112