Hilde G. Corneliussen (t.v.) og Carol Azungi Dralega fra Vestlandsforking i Sogndal fikk sist uke pris for beste artikkel i Fjordantologien 2018. Bildet ble tatt da de presenterte forskningen på dataspill og identitet på Fjordkonferansen i Loen i juni 2017. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Fikk pris for forskning om dataspill og identitet

Vestlandsforsknings Hilde G. Corneliussen og Carol Azungi Dralega ble hedret med pris på Fjordkonferansen i Ålesund sist uke, for  artikkelen «Gaming and identity construction among immigrant youth in Norway».

Hele artikkelen kan leses i Fjordantologien 2018 – Det regionale i det internasjonale, som er utgitt som Open access på Universitetsforlaget, med HiMoldes Heidi Hogset, Dag Magne Berge og Karl Yngvar Dale som redaktører.

RELATERT: Dataspel kan fremme integrering

Her er Hogset, Berge og Dales begrunnelse for pristildelingen:

Den prisvinnende artikkelen tar for seg et meget aktuelt tema: Identitetsdannelse blant innvandrerungdom. Kapitlet viser hvordan ungdom med en ikke-vestlig bakgrunn gjennom et dataspill navigerer mellom det nære og det fjerne, mellom det lokale og det globale. I dette spenningsfeltet former de enkelte ungdommer flere identiteter. Artikkelen viser også på en overbevisende måte samspillet mellom teknologi og sosiale relasjoner, generelt, og i globaliseringsprosesser spesielt.

Artikkelen representerer en meget nyttig kommentar til den brennaktuelle integreringsdebatten. Med sin pluralistiske tilnærming til identitet, gir den innsikter som går bak og forbi de mest stereotype og monolittiske oppfatninger av integrering i lokalsamfunn eller nasjon.

Analysen er teoretisk godt informert og er rent faglig av god kvalitet. I vurderingen er det også lagt vekt at forfatterne gjennom reviewprosessen har evnet å heve artikkelen kvalitetsmessig flere hakk. Det har således vært jobbet godt. Én av kapitlets mange kvaliteter er også at det representerer et godt fundament for videre utvikling og forskning rundt denne viktige tematikken. Vi håper at prisen kan oppmuntre til dette.

Prisen går til Carol Azungi Dralega og Hilde G. Corneliussen for artikkelen «Gaming and identity construction among Immigrant youth in Norway».

– Nær 120 artikler

NTNU-professor Øyvind Helgesen, som leder styringsgruppa for Fjordkonferansen, opplyser at konferansen har resultert i nær 120 publiserte artikler siden starten i 2012.

– Poenget med Fjordkonferansen har vært å få til publiseringer, den er altså et middel for å nå et mål, sier Helgesen, som er fornøyd med at konferansedeltagerne har publisert tilsvarende det som kreves for å kvalifisere 10-12 professorer.

RELATERT: Iversen og Ødegård fikk forfatterpris

Sist uke ble Fjordkonferansen holdt på NTNU Ålesunds campus. Helgesen opplyser at tidligere HiMolde rektor Hallgeir Gammelsæter og nåværende HiVolda-rektor Johann Roppen har tatt til orde for at konferansen skulle holdes på arrangørinstitusjonens campus, slik at deltagerne skulle bli bedre kjent med hverandres institusjoner. I årene før har konferansen blitt holdt i Loen.

–  Det tar mye krefter og tid å arrangere det på campus i stedet for på et konferansehotell. Det er mye praktisk arbeid med det, sier Helgesen, etter årets erfaring med en campuskonferanse.

Volda neste

Det er Høgskulen i Volda som overtar stafettpinnen etter NTNU Ålesund. Rektor Johann Roppen sier at det ennå ikke er klart om Fjordkonferansen 2019 vil arrangeres i Volda, eller f. eks. i Loen.

– Vi har ikke begynt å tenke på det ennå, men skal høre med arrangørene i Ålesund om hva slags utfordringer de hadde knyttet til å arrangere det på campus. Vi kommer til å bestemme oss over ferien, sier Roppen.