Moldekvinnen Kari Bachmann begynner som dekan for Avdelings ØS i september. Hun kommer fra stilling som forskningsgruppeleder ved Mørforsking Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Ny dekan vil prioritere studiemiljøet

Kari Bachmann (44) vil se HiMolde-studentene på campus, på forelesninger og i kantina.

1. september begynner moldekvinnen i stillingen som dekan for Avdeling ØS (økonomi og samfunnsvitenskap) ved høgskolen. I dag er hun forskningsleder for HUS-gruppen (helse, utdanning og samfunn) ved Møreforsking Molde.

– Jeg vil utvikle studiemiljøet, noe jeg vet at rektor Steinar Kristoffersen også ønsker å satse på. Et godt studiemiljø blir det av at studentene er på campus, går på forelesninger og møter hverandre i kantina, sier Bachmann.

Hun mener at høgskolen må møte utfordringen med å rekruttere studenter med god undervisning, spennende faglig innhold – gjerne fag som skiller seg ut, og vet at der er god struktur på studieløpene.

– Jeg ønsker også å trekke studentene inn i forskning i større grad, sier Bachmann.

Kari Bachmann kjenner høgskolen godt. For hun er datter av Andreas Bachmann, som hadde en sentral rolle i etableringen av Distriktshøgskolen i Molde og var undervisningsleder fra oppstarten i 1969 til 1986, og mannen hennes, Geir Oterhals, er høgskolelektor og studieleder for høgskolens sport management-studenter.

Se video om DHs historie og intervju med Andreas Bachmann:

Og ikke minst har hun jobbet tett med høgskolen som forskningsleder ved Møreforsking Molde, men hun innrømmer ydmykt:

– Man vet aldri helt hva man går til i en ny jobb.

Bachmann har hovedfag i pedagogikk fra NTNU (inkludert grunnfag og mellomfag i økonomi og administrasjon i idrett), samt en doktorgrad i pedagogikk fra samme institusjon fra 2005. Stipendiatet hennes var finansiert av Forskningsrådet, og hun skrev en monografi om hvordan grunnskolereformen Reform 97 ble formidlet og implementert. Hun har også undervist i spesialpedagogikk ved HiVolda, og jobbet på Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal i årene 2008 til 2011, til hun ble med på å starte Møreforsking Moldes HUS-gruppe.

– Det var tidligere rektor Solfrid Vatne som i samarbeid med tidligere Møreforsking-direktør Roar Tobro tok initiativet til å etablere HUS-gruppen i Molde, og hensikten var at forskningen i større grad skulle gjenspeile aktiviteten ved høgskolen, særlig helsefag. Det vi møtte av utfordringer krevde imidlertid stor grad tverrfaglighet, forteller Bachmann, og illustrer dette med at det f.eks er nødvendig med sektorovergripende samhandling for å hjelpe utsatte barn på en god måte.

Hun sier hun gleder seg til å utvikle Avdeling ØS fremover:

– Det hadde vært spennende å få en doktorgradsutdanning på ØS. Det bringer mye positivt med seg, både for forskningsaktiviteten, for studentenes mulighet til å gå videre med forskerutdanning og for de fagansatte i forbindelse med veiledningsoppgavene. Og jeg ønsker å styrke avdelingens samarbeid med Møreforsking. I dag er høgskolen tett på transportgruppa, mens jeg syns det er mer å hente i forhold til HUS-, næring- og logistikkgruppene, sier Bachmann.

På fritida er Kari Bachmann ivrig seiler. Hun sitter i styret for Molde Seilforening, der hun også leder jollegruppa.

– Jeg seiler mye sjøl, og jobber med å få båten til å gå fort. Det er fredelig og fint med turseilas, men konkurranse er også artig. Da må man jobbe sammen som team, sier Bachmann.

LES MER: Vant Intercity på tross av navigeringstabbe

Bachmanns åremål som dekan løper til 1. september 2022.