iStudent-leder Mads Kristiansen (nummer to foran fra venstre) med HiMoldes informasjonssjef Jens Petter Staumsheim (t.v.) og SiMolde-direktør Knut Silseth under SHoT-presentasjonen i dag. Foto: Arild J, Waagbø

SHoT-undersøkelsen: – Molde-studenter er som andre studenter

SHoT-undersøkelsen 2018 viser at rundt 30 prosent av HiMolde-studentene ofte er ensomme, og at like mange har alvorlige symptomer på psykiske plager.

– Tallene i undersøkelsen viser at Molde-studenter er som andre studenter, sier iStudent-leder Mads Kristiansen.

KHRONO: Kraftig forverring av studenters psykiske helse

Studenter og ansatte ved høgskolen og studentsamskipnaden var i formiddag samlet i kantina på Molde campus for å følge den nasjonale presentasjonen av den tredje SHoT-undersøkelsen (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse) i rekken – der studenter i Molde og Kristiansund var representert for første gang – på storskjerm.

Rundt 400 HiMolde-studenter svarte da undersøkelsen ble gjennomført i vår (svarprosenten ved HiMolde var 37 prosent).

PDF: Last ned hele SHoT 2018

Studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad i SiMolde mener også at undersøkelsen viser at Molde-studentene er cirka som alle andre norske studenter. Etter den nasjonale presentasjonen, pekte hun på arbeidet som blir gjort ved HiMolde for å gi studentene en god studiestart.

– Vi har blant annet fått velkomstverter, og bredden i tilbudet til studentene i Åpningsuka har vært stort og inkluderende. Men det er ikke bare studiestart som er viktig. Studenten skal ha et variert tilbud av aktiviteter igjennom hele året, og det skal være lav terskel for å delta, sa Børstad.

VIDEO: HiMolde greeted new students as celebrities

Lederen for studentersamfunnet i Molde, Mads Kristiansen, ga også uttrykk for at han mener det er viktig å videreføre arbeidet til Åpningsuka av året.

– Åpningsuka la inn hvite dager på programmet, og det er noe vi bør ha større fokus på. Også er det viktig at studentutvalgene er åpne, at alle som vil skal få være med. Utvalgene er ikke for en studentelite, og vi ønsker flere folk inn i utvalgene, sa Kristiansen.

Kristiansen syns det er bra at kunnskap om psykiske plager og ensomhet blant studentene kommer på bordet:

– Studenter som sliter, f.eks. med ensomhet, får se at det ikke  er alene om å ha det sånn, men at det gjelder ganske mange.

SHoT 2018-presentasjonen gikk på storskjerm i kantina på Molde campus i formiddag. Foto: Arild J. Waagbø