Barnehagekærerutdanning i Kristiansund blir en realitet. I september deltok en rekke høgskoleanatte på møte om utdanningen som ble avviklet i Angvika: F.v.: Kari Bachmann - HiM (Høgskolen i Molde), Anne Dagfrid Svendsen - DMMH (Dronning Maud Mindes Høgskole), Turid Aarseth – HiM, Ingar Pareliussen – DMMH, Jøran Gården – Høgskolesenteret i Kristiansund, Astrid Mogstad Høivik – Nettverk Nordmøre, Trude Fløistad Eines – HiM, Heidi Haavardsen – HiM og Maria Selmer-Olsen - DMMH. Arkivfoto: HiKsu

Kristiansund får barnehagelærer-utdanning i budsjettavtale

40 studenter kan ta deltids barnehagelærer-utdanning i Kristiansund fra høsten 2019.

Det er et resultat av gårsdagens budsjettavtale mellom KrF og regjeringen.

I  en pressemelding skriver Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKsu) at det var Nettverk Nordmøre som først tok initiativ til bachelorutdanningen. Fordypningen i programmet er «Ledelse i lærende organisasjoner», og utdanningen er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og HiMolde.

– Bakgrunnen for en fordypning i ledelse er blant annet at en ny lærernorm stiller strengere krav til antall kvalifiserte lærere pr barn i grunnskole/ barnehage. Den nye normen utgjør nært en fordobling av antall kvalifiserte lærere i barnehagene i forhold til tidligere. Det er også sterk fokus på å dempe antall dispensasjoner fra kvalifikasjonskravene for personell i barnehager. I tillegg er antall barn fra vanskeligstilte og flerkulturelle familier er økende. Dette stiller i seg selv store krav til koordinering og samarbeid med ulike støtte- og oppfølgingstjenester i barnehagenes omgivelser, sier daglig leder Jøran Gården i HiKsu i pressemeldingen.

LES MER: Lanserer barnehageutdanning i Kristiansund

Studiet vil bli et 4-årig samlingsbasert studium med base på HiKsu. Det er en stor andel praksis i et slikt studium. Praksisen vil bli gitt i nordmørskommunene. Det jobbes nå på høygir for å ferdigstille studiet slik at det er klart for søkerne i februar 2019.

– Dette betyr at høgskolesenteret og Campus Kristiansund på kort tid har fått på plass finansiering av i alt 150 studieplasser. Med tre årskull gir dette knappe 500 studenter på campus – i tillegg til dagens aktivitet. Fagskolen i Kristiansund vil også bli etablert i Campus Kristiansund med dagens studenter i tillegg til studentene som i mellomtiden starter på de studietilbudene som fagskolen nå har under etablering, sier Gården.