Arild Hoff med et TSP-problem på skjermen i bakgrunnen. Her vises en tilfeldig løsning på denne klassiske logistikknøtten. Foto: Arild J. Waagbø

Var i Brasil da han fikk epost om professor-opprykk

Førsteamanuensis Arild Hoff (54) blir professor i kvantitativ logistikk.

– Jeg fikk vite det da jeg en morgen i Rio de Janeiro åpnet eposten, forteller Hoff.

Han var da på reise til Brasil sammen med professor Irina Gribkovskaia og stipendiat Yahueni Kisialiou i forbindelse med et forskningsprosjekt. Torsdag var han tilbake på Molde campus.

Hoffs fagområde er operasjonsanalyse, optimering, rutplanlegging og lokalisering. Spesialiseringen i denne retningen startet da han reiste fra hjembyen Trondheim og begynte på datastudiet ved DH Molde i 1991. Her fikk han den avdøde HiMolde-professoren Arne Løkketangen som veileder.

– Det var Arne Løkketangen som ga meg interessen for optimeringsfaget. Han veiledet meg da jeg skrev oppgave om genetiske algoritmer. Det ble senere en fagartikkel av oppgaven, og den er fortsatt den fjerde mest siterte artikkelen min. Løkketangen var tidlig ute med optimering her til lands, og fikk et godt internasjonalt nettverk. Han la grunnlaget for min akademiske karriere, sier Hoff.

Se mer av Hoffs forskningsproduksjon på Google Scholar.

Hoff tok deretter hovedfag i informatikk ved UiBergen, men satt til daglig i Molde og ble veiledet av Løkketangen. Senere ble han høgskolelektor ved HiMolde, etter et år med jobb i det private næringslivet.

– Jeg trivdes godt med det akademiske livet, sier han.

I 2002 ga han seg i gang med HiMoldes nye doktorgradsutdanning i logistikk, og skrev en avhandling om heuristikker for rike ruteplanleggingsproblemer. Da tok han blant annet for seg hvordan Tine kunne optimalisere melkehenting med tankbil og henger på garder der hengeren ikke kunne tas med.

– Hengeren måtte settes igjen, og så måtte tankbilen komme tilbake og fylle melk på hengeren, før den kjørte en ny runde, sier Hoff om dette ruteproblemet.

Mang en student i Molde har blitt kjent med klassiske logistikknøtter som Newsboy-problemet og Traveling Salesman-problemet (TSP) i Hoffs forelesninger. TSP handler om å finne korteste rute mellom en gitt mengde byer for en reisende handelsmann, og antall mulige ruter øker eksponentielt med antall byer vår mann skal besøke. Etterhvert  blir antall mulige løsninger så stort at datamaskiner ikke klarer å regne seg fram til et eksakt svar på hva som er den korteste ruten. Det er der heuristikker og metaheuristikker kommer inn, som matematiske regler som gir gode nok svar på dette og andre problemer.

– Mellom forskere konkurreres det om å forbedre løsningene på standardproblemer, både hva gjelder kvalitet på svaret og tidsbruk, sier Hoff.

Se en visualisering av TSP-under:

Våren 2016 fikk Hoff seks måneder i Valencia der han bare viet seg til forskning. Han sier at det ble et produksjonsmessig gjennombrudd for ham, og foreløpig har det resultert i tre publiserte fagartikler.

– Samarbeider du med andre forskere, så blir det mindre arbeid, og du lærer også mye av de du samarbeider med. I det daglige må jeg nesten prioritere studentene, og også derfor er det greit å ha noen å samarbeide med. Særlig programmering og uttesting kan være tidkrevende, sier Hoff.

Han sier han arbeider langt mer enn 40 timer i uka.

– Det går i fag om jeg sover eller går på skitur også. På en totimers skitur kan jeg ha pønsket ut en eksamensoppgave. Men jeg har ikke hjemmekontor, og jobber derfor på kontoret på campus – også når jeg jobber i helgene, sier Hoff.

For tiden samarbeider han med forskere i Spania, Tsjekkia, Canada og Brasil.

– Jeg jobber mer sammen med internasjonale kolleger enn de jeg har på nabokontorene her i Molde, konstaterer han.

Han sier at han ikke ser noe problem med at HiMolde er en liten høgskole.

– Jeg syns det bare er en fordel, særlig fordi det gjør at jeg har nær kontakt med studentene. Jeg syns det er veldig motiverende å se at de lærer noe, og jeg setter stor pris på å drive med undervisning og veiledning, sier Hoff.

Høgskolestyret skal formelt godkjenne at Hoff blir professor på et styremøte senere i desember.