F.v.: Høgskolelektor Helene Hoemsnes (HiM), høgskoleketor Anne Svendsen (DMMH), professor Turid Aarseth (HiM), høgskolelektor Maria Selmer-Olsen (DMMH), dekan Heidi Haavardsen (HiM), prorektor Ingar Pareliussen (DMMH) og dekan Kari Bachmann (HiM) arbeidet torsdag på Molde campus med barnehagelærerstudiet som starter i Kristiansund. Foto: Arild J. Waagbø

Full fart i planleggingen av det nye barnehagelærer-studiet

Torsdag ble det laget studieplaner på Molde campus for den nye barnehagelærerutdanningen i Kristiansund.

– Vi fikk det travelt, sier Ingar Pareliussen, som er prorektor for FoU ved Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim, med henvisning til budsjettforliket som sikret studiestart på den nye utdanningen allerede fra høsten 2019.

Pareliussen sier at utdanningen blir unik i Norge, med fordypning i Ledelse i lærende barnehager.

– Det er et behov i regionen for barnehagelærerutdanning, men på sikt må vi rekruttere studenter nasjonalt til utdanningen, sier han.

Utdanningen er en samlingsbasert deltidsutdanning over fire år, og undervisningen vil bli gitt ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Til høsten skal det tas opp 40 studenter. Våren 2023 vil de første kandidatene uteksamineres med vitnemål fra DMMH.

Pareliussen sier at studieplanleggingen er utfordrende, både fordi det er travelt og fordi det er to institusjoner som skal samarbeide om utviklingen av studiet.

LES MER: Lanserer barnehageutdanning i Kristiansund

LES MER: Kristiansund får barnehagelærerutdanning

HiMolde skal stå for ledelsesfagene i utdanningen. I planene som foreligger nå gjelder det faget  Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 studiepoeng) i det tredje året av utdanningen, samt faget Ledelse i lærende barnehager (30 studiepoeng) i det fjerde og siste året. I studiepoeng betyr det at HiMolde har det faglige ansvaret for 25 prosent av utdanningen.

– Det faglige bidraget fra HiMolde er noe som vår institusjon kan dra nytte av utover det som skal skje i Kristiansund, sier Pareliussen.

Deler av utdanningen – 25 dager i hvert studieår – er praksis i barnehage. Sektoren har et stort behov for barnehagepedagoger. Ifølge Kommunenes sentralforbund mangler det for ett år siden 1600 barnehagepedagoger nasjonalt for å oppfylle normen for pedagogisk bemanning. Pedagognormen ble i høst ytterlige skjerpet.

Dekan Kari Bachmann ved HiMolde at møtet i Molde er det fjerde i rekken mellom HiMolde og DMMH i forbindelse med det nye studiet. De tidligere møtene har blitt lagt til Angvik, Kristiansund og Trondheim.

Porfessor Turid Aarseth ved HiMolde mener at at en samlingsbasert deltidsutdanning vil fungere godt for studentene som tas opp.

– Det er bra og viktig at vi får flere stabile studietilbud av høy kvalitet i Kristiansund, sier Aarseth.

F.v.: Høgskolelektor Helene Hoemsnes (HiM), høgskoleketor Anne Svendsen (DMMH), professor Turid Aarseth (HiM), høgskolelektor Maria Selmer-Olsen (DMMH), dekan Heidi Haavardsen (HiM), prorektor Ingar Pareliussen (DMMH) og dekan Kari Bachmann (HiM) arbeidet torsdag på Molde campus med barnehagelærerstudiet som starter i Kristiansund. Foto: Arild J. Waagbø