Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde i aksjon på dagens åpningsseremoni ved inngangen til et nytt studieår. Foto: Arild J. Waagbø

Kristoffersen stiller som rektorkandidat

Rektor Steinar Kristoffersen har bestemt seg. Han er kandidat i vårens rektorvalg ved høgskolen.

Krisoffersen opplyser at lederen for nominasjonskomiteen, professor Johan Holmgren, er orientert om beslutningen.

– Det er satt i gang mange ting etter at jeg ble rektor for halvannet år siden som jeg gjerne vil fortsette å jobbe med, sier Kristoffersen.

Han nevner blant annet nye bachelorutdanninger i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi og i IT og digitalisering, utvikling av tilbud i juss og økonomi, samt det han omtaler som «oppdraget i Kristiansund».

– 13. mars skal en strategi for høgskolen behandles i høgskolestyret, og det er også et arbeid jeg gjerne vil følge opp. Jeg er definitivt motivert for å fortsette, sier Kristoffersen.

– Du trives altså med rektorjobben?

– Ja, det er fantastisk å være rektor. Jeg har blitt godt mottatt av folk som jobber her på høgskolen, og jeg treffer også mange folk utenfor vår institusjon som vil det beste for høgskolen. Jeg sitter også i arbeidsutvalget til Universitets- og høgskolerådet, og også det syns jeg er et viktig og interessant arbeid, sier Kristoffersen.

– Er du komfortabel med å legge forskergjerningen på hylla i nye fire år?

– Jeg tenkte igjennom dette da jeg stilte som rektorkandidat for to år siden. Som rektor får jeg være med på og følge mange faglige prosesser, og slik får jeg både inntrykk og inspirasjon som jeg tar med meg videre. Jeg har en forskerkarriere jeg skal ta fatt på igjen etter dette. Jeg er jo bare midtveis i livet, eller hva? humrer Kristoffersen.

Han sier han håper på å få flest mulig og gode motkandidater i valget.

– Om det bare blir én kandidat så vil ikke det innfri forventningene folk har til ordningen med valgt rektor. Jeg er jo heller ikke skråsikker på at jeg er den beste kandidaten. Og så syns jeg det er viktig å være ønsket av de som velger deg, sier Kristoffersen.

Valget på rektor- og prorektor ved høgskolen skal skje uka før påske. Kandidatene vil bli presentert og debattere på et arrangement onsdag 27. mars.