Johan Holmgren er professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Rektorvalget: Steinar Kristoffersen i tenkeboksen – Heidi Hogset stiller ikke

Uka før påske skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til styret ved høgskolen. Prorektor Heidi Hogset stiller ikke til valg, mens rektor Steinar Kristoffersen vurderer om han skal stille.

Fredag hadde nominasjonskomiteen sitt første møte, og der ble professor Johan Holmgren valgt til leder.

Komiteens øvrige medlemmer er Arne Jakobsen (eksternt styremedlem), Katrine Bjørnbakk (student), Hildegunn Sundal, Bjørn Guvåg, Signe Bugge og Dag Magne Berge. Komiteens sekretær er Merete Ludviksen.

– Nå skal vi prøve å finne gode kandidater, særlig til vervene som rektor og prorektor. Og vi håper at det stiller flere kandidater til rektor- og prorektorvalget i vår, slik som for to år siden, sier Holmgren.

Holmgren sier at komiteen skal samle inn forslag til kandidater fra høgskolens avdelinger, men man kan også melde seg selv eller andre som kandidat.

Komiteen skal gi sin innstilling innen 15. mars, og onsdag 27. mars blir det holdt presentasjon og debatt med kandidatene til rektor- og prorektorvervene.

MAI 2017: Steinar Kristoffersen blir rektor ved høgskolen

OKTOBER 2018: Fortsatt valgt rektor ved HiMolde fram til 2023

Holmgren sier at komiteen ikke har diskutert hvilke kvalifikasjoner  en god rektorkandidat bør ha, men at han har en personlig oppfatning om dette.

– Det viktigste er at vi får flere gode kandidater, så det blir et reelt valg. Jeg syns det er bra om kandidatene har erfaring fra vår sektor, og erfaring med forskning, undervisning og formidling. Ledererfaring er også et pluss, mener Holmgren,

– Bør dette være absolutte krav til kandidatene?

– Nei, dette er min idealkandidat. Jeg syns også det er ønskelig at kandidatene har en doktorgrad, men det fins selvsagt folk som kan gjøre en god jobb som rektor uten doktorgradsutdanning, sier Holmgren.

Rektor Steinar Kristofferen sier han er motivert for å fortsette som rektor, men at han skal ha samtaler med både familie og høgskoledirektør før han tar en endelig beslutning.

– Jeg har hatt to interessant år som rektor. Det har vært en positiv erfaring, sier Kristoffersen.

Prorektor Heidi Hogset har bestemt seg. Hun er ikke kandidat til å bli prorektor når valget gjennomføres i april.

– Nå er jeg både prorektor og viserektor for forskning, og syns det blir litt mye at jeg skal drive med begge deler. Jeg kan tenke meg å fortsette som viserektor for forskning om det er ønskelig, sier Hogset.