Hovedstyret for Studentersamfunnet 2019: Leder Tobias Wingaard (f.v.), nestleder Andrea Kirkvold, økonomiansvarlig Anne Monland Olavsbråten, ukesansvarlig Harinder Jassal og utvalgsansvarlig Markus Lilleheil. Foto: Kari-Anne Flor

Her er det nye iStudent-styret

Tobias Wingaard ble valgt til ny iStudent-leder på dagens årsmøte. Studentersamfunnet får 100 000 kroner mer i støtte i 2019.

Av KARI-ANNE FLOR (tekst & foto)

Disse er valgt til hovedstyret for 2019.

Espen Solvang var hovedstyrerepresentant for valgkomitéen under årsmøtet. Valgkomiteens leder, Henrik Tronstad, var ikke tilstede. Det hadde mottatt åtte søknader totalt.

Ny leder for iStudent Tobias Wingaard. Foto: Kari-Anne Flor

Årsmøtet stemte for valgkomitéens innstilling til hovedstyret for 2019, og det nye styret ser med det slik ut:

Leder: Tobias Wingaard
Nestleder: Andrea Kirkvold
Økonomiansvarlig: Anne Monland Olavsbråten
Utvalgsansvarlig: Markus Lilleheil
Ukesansvarlig: Harinder Jassal

Får 100 000 mer i støtte

Økonomiansvarlig Suwathi Vamatheyan presenterte nåværende økonomiske forhold.

I 2019 får studentersamfunnet 600 000 kroner i støtte fra høgskolen. Det er en økning på 100 000 kroner fra 2018. De får litt mer siden det ikke ble arrangert blåtur og vinteruke i 2018.

Pengene blir brukt til å engasjere flere studenter til å bli med på arrangementer de har i løpet av året.

Espen Solvang var hovedstyrerepresentant for valgkomitéen under årsmøtet. Foto: Kari-Anne Flor

Omsetninga i 2018 ble litt lavere enn tidligere år. I åpningsuka 2018 var båndsalget litt billigere, og det ga mindre salgsinntekter.

Overskuddet var på omtrent 210 000 kroner – mye på grunn av oblatordninga. Studentersamfunnet solgte oblater med rabatter i butikker i byen. Disse pengene går tilbake til studentersamfunnet.

Åpningsuka hadde de høyeste kostnadene. Smuget hadde de nest største. I 2018 fikk studentersamfunnet 78 000 i tilskudd til Åpningsuka. Resultatet for Åpningsuka i fjor var på 100.000. De er øremerket en bufferkonto for Åpningsuka 2019 for å unngå at det går ut over studentvelferden, noe som skjedde etter Åpningsuka 2017.

ESN fikk nest størst tilskudd, men satt igjen mellom 30 40.000 på konto til jul på grunn av at de var flinke til å samle inn sponsorpenger.

Styrets innstilling om å bruke samme revisor som Studentsamskipnaden i Molde benytter, BDO, ble vedtatt. Regnskapsfører er Hege Bøe.

Ordstyrer for årsmøtet, og leder for hovedstyret 2018, Mads Kristiansen. Foto: Kari-Anne Flor